Fagansvarlig regnskap

​Forsvarsmateriell har gått over til å føre virksomhetsregnskapet etter periodiseringsprinsippet. Som et ledd i profesjonaliseringen av regnskapsområdet søker vi en dyktig fagansvarlig som, sammen med dagens fagansvarlig skal utgjøre teamet som er ansvarlig for avleggelse og rapportering av regnskap og årsoppgjør. Fagansvarlig regnskap vil ha utstrakt dialog og samarbeid på tvers av organisasjoner i og utenfor Forsvarsmateriell.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og bruk av periodisert virksomhetsregnskap
 • Økonomifaglig oppfølging av regnskapsadministrasjon, personell- og lønnsavdeling
 • Videreutvikle og implementere Forsvarsmateriells regnskapspraksis i tett dialog med regnskapsavdelingen
 • Oppfølging mot Riksrevisjon
 • Månedavslutning
 • Årsavslutning
 • Utarbeidelse av økonomidelen i årsrapporten
 • Oppfølging og analyse av avdelingene
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen økonomi, regnskap eller revisjon
 • Minimum 5 års relevant erfaring med og ansvar for regnskapsrapportering, regnskapsavleggelse og årsavslutning
 • Gode Excel-kunnskaper
 • Skriftlige og muntlige gode ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Ønskelig

 • Erfaring fra bruk av ERP-systemer, Forsvarsmateriell benytter SAP
 • Revisjonsutdanning eller- kompetanse

Personlige egenskaper

 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Analytisk og god helhetsforståelse
 • Åpen, inkluderende og tillitsskapende, du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemsskap i Forsvarets personellservice
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnspenn kroner brutto pr.år. 617.800,- til 815.800,- Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Økonomisjef Hilde Svindal tlf.: 916 53 277 e-mail: hsvindal@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 13. september 2017 14:19.. Sist oppdatert 13. september 2017 14:20.