fluehjelm-stilling ledigfluehjelm-stilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/fluehjelm-stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6597

Er du vår nye faglige leder for leverandøroppfølging?

Vi har en ledig stilling som overingeniør - faglig leder for leverandøroppfølging.

​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat underlagt Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmater​iell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer. For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i sterk vekst og vi ser etter motiverte medarbeidere til flere forskjellige nyopprettede stillinger. Luftkapasiteter er lokalisert på Kjeller i Skedsmo kommune, kun 20 minutter fra hovedstaden.

Flyteknikkseksjonen er tillagt fagansvar (luftdyktighetsansvar) for alt flyrelatert mekanisk utstyr til Forsvaret.

Arbeidsopp​​gaver:

 • ​Du vil jobbe med oppfølging og kravsetting av vedlikeholds- og forsyningskilder benyttet for luftmateriell
 • Støtte kravsetting ovenfor store nyanskaffelser av luftmateriell
 • Utvikle og vedlikeholde prosesser og prosedyrer innen ansvarsområdet
 • Bistå i revisjonsvirksomhet av eksterne leverandører og Luftforsvarets avdelinger

Kvalifikasjonskra​v:

 • Til stillingen kreves godkjent ingeniørutdanning innen maskin- og flyteknikk eller relevant fagkrets. Lang og relevant teknisk erfaring innen fagfeltet kan delvis kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig med erfaring fra selvstendig ingeniørmessig relevant arbeid. Nyere kunnskaper om relevant teknikk vil bli vektlagt
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Det kreves gode samarbeidsevner og god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO Hemmelig
 • Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene ved utvelgelsesprosessen

Vi tilb​yr:

 • ​​Et fagmiljø i sterk utvikling
 • En spennende, hyggelig og inkluderende arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i henhold til gjeldende regler
 • Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ lønnstrinn 58 - 65. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

Ta kontakt med seksjonssjef Fredrik Høydahl på telefon 489 93 806 for mer informasjon om stillingen.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk stilling her

Overingeniør
Publisert 12. juli 2016 23:26.. Sist oppdatert 12. juli 2016 23:34.