Stilling ledigStilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7177

Fagsjef medisinsk teknologi

Ved Sanitetsavdelingen er det en ledig stilling som fagsjef for medisinsk teknologi.

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et h​øyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sitt fagfelt – både i Norge og utlandet.

Ved Sanitetsavdelingen er det en ledig stilling som fagsjef for medisinsk teknologi. Avdelingen er fag- og systemansvarlig for alt sanitetsmateriell i Forsvaret. Vi støtter anskaffelser av nytt materiell og regulerer forvaltningen av eksisterende sanitetsmateriell, og fagsjefen inngår i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgav​er:

 • Kvalitetsstyring, koordinering og forvaltning av forsvarssektorens materiell innen medisinsk teknologi og elektromedisinsk utstyr. I tillegg til utarbeidelse og oppfølging av faglige krav.
 • Du vil være kontaktpunktet for myndigheter og samarbeidspartnere innenfor fagområdene.

Kvalifika​sjoner:

 • Du må ha master i teknologi, sivilingeniør eller tilsvarende innen retningene elektro eller medisinsk teknologi.
 • Du må ha minst fem års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Du må ha gode tale-, lese- og skriveferdigheter norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig at du har minst to års relevant arbeidserfaring knyttet til logistikk og materiellsikkerhetsarbeid.
 • Det er ønskelig at du har minst to års arbeidserfaring fra forsvarssektoren.
 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdanning innen egen utdanningsretning som ledelse, logistikkfag eller pedagogikk (minimum 60 studiepoeng).
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra kvalitetsarbeid og/eller tilsyn/revisjon i offentlig forvaltning.
 • Det er ønskelig at du har grunnleggende befals- eller soldatutdanning.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i Norge og i utlandet. Søker må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, minimum C1 (skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder) samt gjennomføre og bestå fysisk test. Forsvarssektoren er for tiden under omstilling. Det tas forbehold om endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområder.

Personlige ege​nskaper:

 • Du er strukturert og analytisk og kan vise til en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet ditt og som gir gode resultater.
 • Avdelingen og samarbeidspartnere består av mange ulike fagmiljøer. Vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har evne til å bygge gode relasjoner.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ti​lbyr:

 • Du vil få gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Tilgang til treningsanlegg og trening i inntil to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364 etter kvalifikasjoner, lønnstrinn 64 - 70. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Mulighet til å søke plass i bedriftsbarnehage.
 • Arbeidssted vil være Kolsås og vi kan tilby gratis parkering og ladepunkt for el-bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingssjef Ottar Tømmerstøl, på mobil 480 10 715.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​​​​​​

Publisert 11. januar 2017 18:05..