SanitetssystemerSanitetssystemerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Sanitetssystemer.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7727

Fleksible modulbaserte sanitetssystemer

I sykehusene som fremskaffes, til bruk av Hæren og Forsvarets sanitet, skal det kunne utføres livreddende kirurgi.

​​Prosjekt 9335 - Fleksible modulbaserte sanitetssystemer, basert på arvet materiell fra prosjekt 9336 og prosjekt 2549, skal fremskaffe to Light Manouvre- og ​ett Role 2 Enhanced-sykehus. Sykehusene som fremskaffes skal kunne utføre livreddende kirurgi, Damage Controll Surgery (DCS), i henhold til fø​ringer gitt fra fagmyndigheten Forsvarets sanitet (FSAN). Leveransen består av en Light Manouvre-sykhus til Hæren, samt ett Light Manouvre​-sykhus og ett Enhanced til FSAN.

Milepæler:

  • Prosjektet mottok revidert gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet 24. august 2012.
  • Det har vært endring i behovet, men dette er avklart og prosjektet planlegges terminert innen 2019.

Fakta​:

Prosjektet leverer materiell i to faser. Fase 1 bestod av fire Role 2 Basic-system, hvorav to er til Hæren og to er til FSAN. Role 2 Basic er grunnkonfigurasjonen i alle forsvarets sykehussystem. Disse systemene er levert.

Fase 2 består i å levere tilleggsmoduler som dekker opp behovet for å kunne etablere Light Manouver-kapasiteter i Hæren og FSAN, samt Enhanced-kapasitet til FSAN. Det forventes at dette vil bli levert i løpet av 2018.

Anbud:​​

Prosjektet baserer seg på arv-materiell fra to andre prosjekter og kun mindre anbud er påregnet.

Publisert 18. oktober 2016 12:46.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:52.