Forsvarsmateriell tester bruk av inklinerte satellitter for å gi bredbånd til Forsvaret nord for SvalbardForsvarsmateriell tester bruk av inklinerte satellitter for å gi bredbånd til Forsvaret nord for Svalbardhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Arktis.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6495

Forsvaret fikk internett på 82°Nord

Nå kan Forsvaret endelig få bredbåndsdekning nord for Svalbard. Tidligere i mai testet Forsvarsmateriell bruk av inklinerte satellitter med gode resultater.

​​​​​– Vi har klart å få stabil bredbåndsdekning i omlag 12 timer per dag. Ved bruk av flere inklinerte satellitter kan vi potensielt gi Forsvaret bredbåndsdekning 24 timer i døgnet, sier satellittingeniør Vidar Madsen i Forsvarsmateriell.

Vidar Madsen har hatt en hypotese om at det er mulig å levere satellitt-kommunikasjon og bredbåndsdekning i Arktis. Hypotesen ble testet på 82° nord i mai med meget gode resultater. 

– Vår jobb er å bidra til at Forsvaret har et fortrinn i sine operasjoner, sier Madsen.

"In the dark"

Skipssjef på kystvaktskipet KV Svalbard, Endre Barane, kan fortelle at når fartøyet passerer 81° nord finnes det ikke lenger stabil sambandsdekning.

– Vi har ikke internett, telefon eller fjernsyn for den saks skyld. Vi er som man sier: "in the dark", forteller han. 

Barane mener at dette gjennombruddet kan resultere i en stor forbedring for Kystvakten og først og fremst KV Svalbard som løser oppdrag i Arktis.

– Dette kan komme meget godt til nytte i søk- og redningsoppdrag, og når vi skal overføre av data til Haukeland sykehus ved telemedisin og til norske myndigheter i forbindelse med oljeutslipp, sier skipssjefen.

Kystvakten er Norges viktigste myndighet på havet og isbryteren KV Svalbard skal  kunne løse oppdrag helt opp til Nordpolen. Issmeltingen gir økt trafikk i nordområdene både av handel- og cruiseskip.

– Vår hovedoppgave er tilstedeværelse og bidra til Norges suverenitetshevdelse i nord. Vi er et militært fartøy med mange sivile oppgaver og vårt ansvarsområde blir stadig større, sier Barane.

Løsningen henger ​​i luften

En inklinert satellitt er en geostasjonær satellitt som ofte går mot slutten av sin levetid, og er derfor en relativt billig ressurs. Den forflytter seg i Nord – Sør retning i et slags åttetall og har et teoretisk dekningsområde helt opp til Nordpolen. Dette er en resurs til en forholdsvis lav kostnad som kan gi operativ effekt for Forsvaret i et område hvor Norge gjennom Arktisk Råd har påtatt seg å lede søk- og redningsoperasjoner.

– Det er når satellitten er på sitt høyest punkt at Forsvaret kan nyttiggjøre seg av dekningen. Har man to eller tre satellitter kan man oppnå dekning opp til 24 timer i døgnet, i områder som per i dag ikke har bredbåndsdekning, sier Madsen.

For cirka ett år siden begynte ingeniøren å spinne rundt tanken om hvordan en kunne løse sambandsutfordringen i de nordligste områdene.

– Målet er å først lage en løsning til Kystvakten, og så vil vi etter hvert se på andre fartøy. Med litt innsats er det mulig å ha en løsning på KV Svalbard allerede før jul, sier Madsen. ​

Publisert 27. mai 2016 12:24.. Sist oppdatert 30. juni 2016 11:29.