Mette Sørfonden, Sjef for Forsvarsmatriell under åpningen av den nye etaten Forsvarsmatriell / Mette Sørfonden during the opening of the new agency Norwegian Defence Materiel AgencyMette Sørfonden, Sjef for Forsvarsmatriell under åpningen av den nye etaten Forsvarsmatriell / Mette Sørfonden during the opening of the new agency Norwegian Defence Materiel Agencyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/MetteSorfonden-06012016.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4898

Forsvarsmateriell er etablert

I dag ble etableringen av Forsvarsmateriell markert med offisiell åpning i Militærhospitalet.

​​​​​​​​Arbeidet med etableringen av Forsvarsmateriell har pågått for fullt helt siden Regjeringen sist vår besluttet å skille oppgavene knyttet til materiellinvestering og – forvaltning ut av Forsvaret. Etableringen ble markert med en offisiell åpning i etatsledelsens lokaler i Militærhospitalet i Oslo.

Forsvarsmateriell har om lag 1.300 ansatte og disponerer nesten en fjerdedel av forsvarsbudsjettet. Hovedoppgavene er å planlegge, anskaffe og forvalte materiell til forsvarssektoren.

– Forsvarsmateriells oppdrag og eksistensberettigelse ligger å utføre oppgavene til understøttelse for Forsvaret og landets forsvarsevne. Til syvende og sist handler alt om å bidra til å levere operativ evne – slik det er i hele sektoren, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under markeringen.

Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden ble utnevnt i statsråd i høst, og hadde sin første arbeidsdag denne uken. Sørfonden kommer fra Jernbaneverket og ser frem til å ta fatt på nye oppgaver i en helt ny sektor.​​

– Forsvarsministeren uttrykker tydelige forventninger til kvalitetsforbedring. Et tett samspill mellom oss, Forsvaret og Forsvarsdepartementet blir vesentlig for å realisere våre målsetninger, sier direktør i Forsvarsmateriell Mette Sørfonden.

Publisert 6. januar 2016 16:57. av Simen Rudi, Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:16.