Forsvarsmateriell tester satellittForsvarsmateriell tester satellitthttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=181https://www.youtube.com/watch?v=lKKjqDkgtVw

Gjennombrudd på isen

Nå kan Forsvaret endelig få bredbåndsdekning nord for Svalbard. Bruk av satellitter kan bli banebrytende for kommunikasjon i arktiske strøk.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sambandsdekning nord for Svalbard er i dag en stor utfordring. Kystvakten opererer stadig lenger nord, for å ivareta tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i våre nordligste områder, samt sikre beredskap innen søk- og redning og oljevern.

– Når vi passerer 81° nord har vi ikke lenger stabil sambandsdekning. Vi har ikke internett, telefon eller fjernsyn for den saks skyld. Vi er som man sier: ”in the dark”, forteller skipssjef på KV Svalbard, Endre Barane.

I begynnelsen av mai​ gjennomførte en liten testgruppe fra Forsvarsmateriell og Cyberforsvaret et eksperiment som viste at dette problemet snart er historie. Da fikk satellittingeniør Vidar Madsen i Forsvarsmateriell testet sin hypotese om at det er mulig å levere satellitt-kommunikasjon og bredbåndsdekning i Arktis.

Løsninge​​n henger høyt

– For cirka ett år siden tok jeg en kaffe med en leverandør vi har rammeavtale med, og de fortalte at de leverte samband med inklinerte satellitter i Antarktis. Da tenkte jeg at dette må kunne fungere i Arktis også, sier Madsen.​

En inklinert satellitt er en geostasjonær satellitt som forflytter seg i Nord – Sør retning i et slags åttetall og har et teoretisk dekningsområde helt opp til Nordpolen.

Etter mye tenking og skribling på notatblokka ble ideen moden og eksperimentet ble godkjent og finansiert gjennom Forsvarets Concept Development & Experimentation​-virksomhet ved Cyberforsvaret.

– Det er når satellitten er på sitt høyeste punkt at Forsvaret kan nyttiggjøre seg av dekningen. Har man to eller tre satellitter kan man oppnå dekning opp til 24 timer i ​døgnet i områder som per i dag ikke har bredbåndsdekning, sier Madsen.

​​​​​​​Et samarbeid

Med på laget, hadde Madsen systemoffiser Hans Olav Molden og fagoffiser i satellittkommunikasjon Erik Wangen Alsaker fra Cyberforsvaret. Molden, som til daglig jobber ved Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen ble involvert i prosjektet i november i 2015.

– Vidar ville ha støtte både underveis og ved selve testingen i Arktis. Han har ideen og den ferdige løsningen, og så støtter jeg med det tekniske, sier Molden.

– Det er spennende å være med på et prosjekt så langt nord for å finne en løsning på et så tydelig behov, sier Wangen Alsaker.

Det er flere avdelinger som har et ansvar innen satellittkommunikasjon i Forsvarssektoren, og fremover er det ønskelig å få til et bedre samarbeid mellom de tekniske og de funksjonelle fagmiljøene.

– Vi må snakke sammen for å være på bølgelengde og for å få mest mulig effekt ut av arbeidet som gjøres de ulike stedene innen samme fag. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen, sier Wangen Alsaker. 

​Isbjørnvakter og snublebluss

Sammen med mannskapet fra Kystvakten etablerte testgruppen en base på et stort isflak på drøye 82° Nord.

Vi gjennomførte en testmontering i hangaren på vei nordover. Når vi var kommet langt nok nord og ankret opp i isen, løftet vi utstyret, telt, mat og snublebluss over på isen, sier Molden.

Mens testlaget monterte antennen og startet innhenting av signaler fra den inklinerte satellitten etablerte mannskapet fra fartøyet basen og isbjørnvakter sørget for sikkerheten. Flere ganger måtte testgruppen evakueres på grunn av nysgjerrige hvite bjørner.

Testene pågikk i totalt tre dager, på to forskjellige steder og resultatet var over all forventning.

– Vi klarte å få stabil bredbåndsdekning i omlag 12 timer per dag. Ved bruk av flere inklinerte satellitter kan vi potensielt gi Forsvaret bredbåndsdekning 24 timer i døgnet, sier Madsen, som har jobbet med satellittkommunikasjon i 13 år.

– Et gjennom​brudd

Kystvakten er Norges viktigste myndighet i havområdene i nord. KV Svalbards hovedoppgave er norsk suverenitetshevdelse i nord, og er et militært fartøy med mange sivile oppgaver. Igjennom Arktisk råd har Norge påtatt seg å lede søk- og redningsoperasjoner i området der issmeltingen gir økt trafikk både av handels- og cruiseskip.

–  Når man er langt unna sivilisasjonen er bredbånd viktig for å håndtere forskjellige situasjoner. Dette gjennombruddet kan resultere i en stor forbedring for Kystvakten, særlig for KV Svalbard som løser oppdrag i Arktis. Både leger på Haukeland sykehus i Bergen og Kystverkets beredskapsavdeling innen akutt forurensning er avhengig av fyldig informasjon for å kunne gi rett hjelp så fort som mulig, sier Barane.

– Målet er å først lage en løsning til Kystvakten, også vil vi etter hvert se på andre fartøy. Med litt innsats kan vi ha en løsning på KV Svalbard allerede før jul, sier ingeniøren.

Med andre ord kan dette prosjektet gå fra ide til drift på fartøy på under to år.​

 

 

Satellitt-arktis6Satellitt-arktis6http://forsvaret.no/media/PubImages/Satellitt-arktis6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6428Satellittingeniør Vidar Madsen tester om løsningen fungerer mellom fjellene nord på Svalbard. Foto: Simen Rudi, Forsvarsmateriell
Satellitt-Arktis7Satellitt-Arktis7http://forsvaret.no/media/PubImages/Satellitt-Arktis7.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6427Her monitorer testlaget blant annet signalstyrken fra den inklinerte satellitten. Foto: Simen Rudi, Forsvarsmateriell
Satellitt-arktis5Satellitt-arktis5http://forsvaret.no/media/PubImages/Satellitt-arktis5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6410Vidar Madsen (til venstre), Hans Olav Molden og Erik Wangel Alsaker (foran) tester oppkobling av antennen i hangaren på KV «Svalbard». Foto: Simen Rudi, Forsvarsmateriell
Satellitt-arktis1Satellitt-arktis1http://forsvaret.no/media/PubImages/Satellitt-arktis1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6422TESTSNAP: Det vellykkede satellittforsøket feires med en snap fra testcampen på isen. Foto: Simen Rudi, Forsvarsmateriell
satellitt-arktis4satellitt-arktis4http://forsvaret.no/media/PubImages/satellitt-arktis4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6412Isen i nordområdene trekker seg stadig lenger nordover. Det betyr at ansvarsområdet til Kystvakten utvides. Foto: Simen Rudi, Forsvarsmateriell
Satellitt-arktis2Satellitt-arktis2http://forsvaret.no/media/PubImages/Satellitt-arktis2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6423Her lusker isbjørnen 300 meter fra teltcampen, mens testlaget har evakuert til KV «Svalbard». Foto: Simen Rudi, Forsvarsmateriell
satellitt-arktis3satellitt-arktis3http://forsvaret.no/media/PubImages/satellitt-arktis3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=641982 GRADER NORD: Her har testlaget rigget til base på isen. Foto: Simen Rudi, Forsvarsmateriell

 

 

NordområdeneNordområdene<p><span style="font-size:1rem;">​​Nordområdene er en betegnelse på området mellom Nordpolen og polarsirkelen, inkludert Barentsregionen og Barentshavområdet. <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">​</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1rem;">Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde.</span>​</span></p><p><span style="font-size:1rem;">​​80 prosent av skipsfarten i </span><span style="font-size:1rem;">Arktis går gjennom norske farvann. Antall seilinger i Nordøstpassasjen øker, særlig for skip som skal til havner langs ruten.</span></p><p><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">50 prosent av isdekket i Barentshavet har forsvunnet siden 1980. Polhavet kan være isfritt om sommeren før 2050. Temperaturen i Arktis øker til to til tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet</span><span style="font-size:1rem;">​.​</span></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=10
Innovasjon og eksperimentering i forsvarssektorenInnovasjon og eksperimentering i forsvarssektoren<p>Generalinspektøren Cyberforsvaret har forvaltningsansvaret for Forsvarssektorens innovasjons og eksperimentering, herunder ansvar for <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Concept Development & Experimentation-</span>virksomheten i Forsvaret.​​</p><p><span style="font-size:1rem;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Concept Development & Experimentation-</span>virkso</span><span style="font-size:1rem;">mhetens hensikt er å bidra til å:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;">forbedre eksisterende eller utvikle nye konsepter.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">forbedre eksisterende eller fremskaffe nye operative evner/effekt via kapasiteter.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">forbedre beslutningsgrunnlag for materiellanskaffelser.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">utvikle og raskt implementere tidskritiske operative evner​.</span></li></ul>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=8
KystvaktenKystvakten<p>​<span style="font-size:1rem;">​K</span><span style="font-size:1rem;">ystvakten er statens viktigste myndighetsutøver på havet og bidrar kontinuerlig til sikkerhetspolitisk stabilitet, forsvarlig ressursforvaltning og beredskap i havområdene de har ansvar for. Kystvaktens mest sentrale oppgaver er fiskerioppsyn, miljøvern, søk og redning og tolloppsyn. </span><span style="font-size:1rem;">Kystvakten gjennomførte i 2015 1519 inspeksjoner. Av disse er det gitt 300 advarsler, og i 51 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse eller oppbringelse til norsk havn for bevissikring. I tillegg har Kystvakten totalt gjennomført vel 3700 oppdrag for andre eksterne etater, noe som er vel 700 mer enn i 2014​.​​</span></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=9

Publisert 12. mai 2016 12:02. av Simen Rudi/Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 6. september 2016 16:04.