Kennet - Radioarkitekt i ForsvarsmateriellKennet - Radioarkitekt i Forsvarsmateriellhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=136https://www.youtube.com/watch?v=6PZVAzXkLhk

Handler om sluttbrukeren

Nær kontakt med de operative avdelingene er viktig når ingeniørene i Forsvarsmateriell fremskaffer Forsvarets fremtidige kommunikasjonsløsninger.

​​​​​​​​​​​​​​​– For meg er det avgjørende å forstå brukerne og se hvordan systemene og ​​​teknologien brukes i praksis, sier Hedda. Derfor er det viktig at jeg har nær kontakt med de operative avdelingene. Det spiller ingen rolle om produktet ser fancy ut på en presentasjon hvis det ikke løser oppgavene i felt, sier overingeniør Hedda Skårbekk ved IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell. 

– Alt handler om sluttbrukeren. Vi må ut av kontoret og møte Forsvarets soldater og avdelinger, sier senioringeniør i IKT-kapasiteter, Kennet Nomeland. ​

Overingeniør Hedda Skårbekk og senioringeniør Kennet Nomeland i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter. 

Står overfor paradigmeskifte

Forsvarssektoren er under kontinuerlig teknologisk utvikling. Samtidig er både den geopolitiske og den sikkerhetspolitiske situasjonen er i endring. Derfor må Forsvaret kontinuerlig tilpasses og videreutvikles.​

– Vi står overfor et paradigmeskifte. Droner til eksempel er høyaktuelt og vil endre måten vi opererer på. Tenk hvilke muligheter vi kan få dersom vi kan monitorere store og mindre områder av interesse og samtidig kringkaste live dronevideo ut til alle relevante beslutningstagere, sier Kennet.

​​Tidligere var forsvarsindustrien drivende for nær sagt all teknologisk utvikling. I dag opplever man at forsvarsmateriell blir stadig dyrere samtidig som utviklingen i den sivile IT- og mobilbransjen er ustoppelig - drevet frem av milliarder forbrukere som bidrar til å holde prisene lave.

– Før har vi ofte jobbet med proprietære militære løsninger, mens vi nå i større grad ser på løsninger basert på åpne standarder, dog med helt andre krav til sikkerhet og tilgjengelighet enn sivile systemer. Vi kan nå bruke blant annet sivile satellitter og mobilteknologi. Vi ser også på bruken av ”bring your own device” i Forsvaret, selv om det nok ligger et stykke frem i tid, sier Kennet. 

 – For meg legger de høye kravene til sikkerhet en ekstra dimensjon til jobben. I tillegg endrer teknologien seg i et tempo som gjør det veldig spennende å jobbe med dette faget, sier Hedda​

Publisert 14. januar 2016 10:29.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:16.