fluehjelm-stilling ledigfluehjelm-stilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/fluehjelm-stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6597

Har du lyst på en spennede og krevende lederstilling innenfor sensor og radar?

Sensor- og radarkontoret ser etter en ingeniør med stor grad av integritet. Vår avdeling har det tekniske ansvaret for blant annet radarsystemer, identifikasjonssystemer, elektro-optiske og infrarøde kamera- og søkesystemer, flysimulatorer og treningsutstyr for alle luftfartøy i Forsvaret.

​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtit​alls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har ansvaret for å kjøpe, utvikle og forvalte Forsvarets fly, helikopter, droner og luftvernmateriell. Avionikkseksjonen er tillagt fagansvar (luftdyktighetsansvar) for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. 

Luftkapasiteter er i sterk vekst og vi ser etter en ingeniør med høy grad av integritet. Vi er lokalisert på Kjeller i Skedsmo kommune, kun 20 minutter fra hovedstaden. Sensor- og radarkontoret har det tekniske ansvaret for blant annet radarsystemer, identifikasjonssystemer, elektrooptiske og infrarøde kamera- og søkesystemer, flysimulatorer og treningsutstyr for alle luftfartøy i Forsvaret. Ansvarsområdet omfatter utarbeidelse av modifikasjonsforslag for å løse problemer som oppstår, eller for å imøtekomme endrede operative krav som følge av den omfattende og raske teknologiske utviklingen.​​

Arbeidsopp​gaver:

 • Faglig ledelse og tilstandsstyring av fagområdet sensor og radar, herunder lede og koordinere utarbeidelse av teknisk spesifikasjon og bestemmelsesverk.
 • Ledelse av fagkontoret.
 • Koordinere kontorets faglige støtte til prosjekter samt godkjenne prosjektenes faglige og logistikkrelaterte anbefalinger innen eget fagområde.
 • Egen saksbehandling innen fagfeltet.
 • Ved behov understøtte og utføre arbeid i andre faggrupper innen seksjonen.
 • Det vil være deltagelse i nasjonale og internasjonale fora. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjon​​skrav:

 • ​​Det kreves godkjent sivilingeniør/masterutdannelse fra universitet/høgskole, innen elektro, data eller annet relevant teknisk fagområde.
 • Det kreves erfaring som teknisk saksbehandler innen avionikkfeltet.
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til flyanskaffelser og flymodifikasjoner innen avionikkfeltet vil bli spesielt vektlagt. Erfaringen vil bli vurdert ut fra kompleksitet og tidsrom.
 • Kunnskap om Forsvarets organisasjon, militære luftfartøy og luftdyktighetsrelaterte problemstillinger vil bli vektlagt.
 • Ledelsesrelatert utdanning eller erfaring sivilt eller militært og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med fagmiljøer i våre samarbeidsland og det kreves gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Det kreves evne til samarbeid med ulike fagmiljøer internt og eksternt, god vurderingsevne, evne til helhetsoversikt og å kunne framstå som en faglig autoritet i forhold til luftdyktighets- og tekniske spørsmål.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO Secret/Hemmelig.

Vi t​​ilbyr:

 • Fast stilling innen et fagmiljø som er i sterk utvikling.
 • En spennende, hyggelig og inkluderende arbeidsplass.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ lønnstrinn 72 til 78. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.
 • Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonstilskudd til Statens pensjonskasse.
 • Du må regne med noe reisevirksomhet. Det gjøres oppmerksom på at Forsvaret og Forsvarsmateriell er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver og tjenestested må kunne påregnes.

Ta kontakt med sjef for Avionikkseksjonen, Johan A Walla, på tlf: 922 08 635 for mer informasjon om stillingen.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. ​

Publisert 3. oktober 2016 14:21..