fluehjelm-stilling ledigfluehjelm-stilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/fluehjelm-stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6597

Har du lyst til å jobbe i et av landets mest interessante kompetansemiljøer?

Vi har en ledig fast stilling som senioringeniør innen sanntidsdatasystemer.

​​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

​For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Ved Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter er det en ​​​ledig fast stilling som senioringeniør innen sanntidsdatasystemer. Seksjonen stillingen tilhører har for tiden 14 ansatte med ansvar for faglig prosjektering og forvaltning av radar og sanntids​datasystemer for luftovervåking, havovervåkning og landovervåking i Forsvaret. Ansvarsområdet for denne stillingen omhandler systemansvar for tildelte sanntidskommando og kontroll innenfor K2-systemer.

Arbeidso​​​​ppgaver:

 • Budsjettering og konfigurasjonskontroll på tildelte systemer og delta i investeringsprosjekter innen fagområdet. 
 • Bistå med faglig utredninger, rådgivning og utarbeidelse av spesifikasjoner innenfor K2-systemer ovenfor samarbeidende parter i og utenfor Forsvaret.
 • Videreutvikle og oppdatere systemer innenfor avdelingens ansvarsområde.
 • Delta i alle faser av anskaffelses- og utviklingsprosjektene.
 • Rådgivning til andre deler i Forsvaret innenfor fagområdet.

Kvalifikasjoner:

 • Kvalifikasjonskravene til senioringeniørstillingen er universitet/høyskole, hvor det er ønskelig med master innen elektronikk, tele- og datakommunikasjon eller annen relevant fagkrets. Du må ha minimum fem års relevant erfaring.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell​​ utdanning.
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om Forsvarets/NATOs organisasjon, og Forsvarets rolle i det nasjonale og internasjonale samfunn.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.​
 • Søkere må kunne klareres for nivå Hemmelig før tiltredelse.
 • Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig stilling som overingeniør eller senioringeniør innen avdelingens arbeidsområder. Operative systemavdeling leverer kommando- og kontrollsystemer, luftovervåkningskjeden, kystradarkjeden og taktiske datalinker.
 • Kvalifikasjonskrav til overingeniørstillingen er bachelorutdanning med relevant fagkrets innen elektronikk, tele- og datakommunikasjon med minimum to års relevant erfaring.

Vi ​tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • På Kjeller har vi et eget treningsrom og mange organiserte treningstilbud og du vil få muligheten for å trene i arbeidstiden,
 • Stillingene avlønnes i henhold til Statens lønnsregulativ: senioringeniør kode 1181, lønnsspenn fra 600 000 til 700 000 kroner, eller som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra 535 000 til 660 000 kroner. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen får du ved henvendelse til Odd Arne Kringsjå, telefon: 6389 9439/​mobil 900 49 893, eller Geir Einar Grødem, telefon: 6389 9433.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå et balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 23. november 2016 13:41..