ubaatubaathttp://forsvaret.no/media/PubImages/ubaat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6587

Har du lyst til å jobbe innen fagfeltet elektro på fregatter?

Ved Skipsteknisk avdeling i Maritime kapasiteter er det nå en ledig fast stilling som teknisk saksbehandler innenfor fagfeltet elektro.

​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.

Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter – som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter – til mindre modifikasjoner. Ved Skipsteknisk avdeling i Maritime kapasiteter er det nå en ledig fast stilling som teknisk saksbehandler innenfor fagfeltet elektro. 

Arbeidsoppgav​er:

 • Driftsoppfølging av Nansen-klasse fregatter innen fagfeltet elektriske hjelpesystemer.
 • Oppfølging/kvalitetssikring av arbeidsordrer innenfor fagområdet.
 • Teknisk saksbehandling av endrings- og modifikasjonsordre på fregatter.
 • Under hovedoverhaling av Nansen-klasse fregatter vil stillingen bli gitt særskilt ansvar for oppfølging av aktiviteter knyttet til eget fagfelt.
 • Teknisk saksbehandling innen fagområdet til Skipsteknisk avdeling etter avtale med seksjonssjef.

Kvalifikasjoner:​​​

 • Det kreves bachelor eller tilsvarende (toårig høyskole) innenfor fagfeltet elektro.
 • Det kreves to års relevant erfaring fra saksbehandling/inspektørvirksomhet innenfor elektro.
 • Det kreves også god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Perso​nlige egenskaper:

 • Høy grad av selvstendighet.
 • Evne til å følge opp leveranser.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig og i grupper.

Vi ti​​​lbyr:

 • Fast stilling i ny og spennende etat.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i Skipsteknisk avdeling.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 60 til 68. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til orlogskaptein Knut Stensland, telefon: 5550 2889 / 474 63 740 eller e-post: knstensland@mil.no). Alternativt kommandørkaptein Åge Vetaas, telefon: 5550 2851 / 926 91 958.

Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. 

​Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 23. november 2016 18:30..