forsvarsmateriellforsvarsmateriellhttp://forsvaret.no/media/PubImages/forsvarsmateriell-5k-merke.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7656

Advokater/advokatfullmektiger

Forsvarsmateriells juridiske seksjon er under etablering. Du  vil derfor få være med på å bygge opp et sterkt og robust juridisk fagmiljø som skal levere praktiske råd basert på god virksomhetsforståelse.

​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat underlagt Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

​​​​For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt –​ både i Norge og i utlandet.

Forsvarsmateriell har ansvar for en av landets største og mest komplekse kontraktsporteføljer. I tillegg håndterer Forsvarsmateriell juridiske problemstillinger innenfor et bredt spekter av andre fagområder. Forsvarsmateriell skal derfor opprette en ny juridisk seksjon som skal bistå både organisasjonen og ledelsen i Forsvarsmateriell med juridisk og strategisk rådgivning av høy kvalitet.

Forsvarsmateriell har høye ambisjoner for den juridiske seksjonen. Siden seksjonen er under etablering, vil du få være med på å bygge opp et sterkt og robust juridisk fagmiljø som skal levere praktiske råd basert på god virksomhetsforståelse. Vi ønsker å tiltrekke oss søkere som samlet kan gi oss den kombinasjonen av kompetanse som trengs for å utføre denne oppgaven. Da målsettingen er å bygge opp et lag hvor seksjonens behov skal dekkes i fellesskap, trenger vi erfarne jurister til å søke.

En viktig del av den juridiske seksjonens oppgaver er å bistå i håndteringen av Forsvarsmateriells omfattende kontraktsportefølje, med både nasjonale og utenlandske kontraktsmotparter. Seksjonen vil ha en sentral rolle med rådgiving og kvalitetssikring i alle faser av anskaffelses- og kontraktsarbeidet. Arbeidet vil også omfatte nasjonal og internasjonal myndighetskontakt. Seksjonen vil også ivareta behovet for juridisk bistand innenfor andre rettsområder, som arbeidsrett, forvaltningsrett og sikkerhetslovgivning. I tillegg vil man være hovedkontaktpunkt mot Forsvarsdepartementets fellesjuridiske tjenester samt eksterne juridiske fagmiljøer som leverer juridiske tjenester til Forsvarsmateriell.

Kvalifika​​sjoner:

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med gode akademiske resultater.
 • Erfaring fra to eller flere av områdene: kontraktsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, forvaltningsrett, CSR og/eller sikkerhetslovgivning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, forsvarssektoren, og/eller industrisamarbeid er en fordel.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.

Personlige egenska​​​​per:

 • Høy integritet.
 • Strukturert, fleksibel, nøyaktig og løsningsorientert.
 • Har evne til å kommunisere komplekse problemstillinger på en forståelig måte.
 • Kan samarbeide på tvers av fagdisipliner, og har høy grad av serviceinnstilling.

Vi tilby​​​​​​​​​​​​​r:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag med fokus på faglig utvikling.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i etableringsfasen av Juridisk seksjon og Forsvarsmateriell.
 • Selvstendighet, ansvar og påvirkningsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Stillingene avlønnes i henhold til Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364 (mellom 516.000 og 702.500 kroner). For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse
 • Noe reisevirksomhet må påregnes. Dersom du ønsker unntak fra oppføring i offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av juridisk direktør Johan Kvandal på telefon: 916 37 437 og e-post: jkvandal@mil.no​, eller rekrutteringsansvarlig Elisabeth Sandberg på telefon: 975 61 629 og e-post: esandberg@mil.no.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge arbeidsforholdet til rette for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 5. desember 2016 16:37.. Sist oppdatert 28. desember 2016 12:47.