fluehjelm-stilling ledigfluehjelm-stilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/fluehjelm-stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6597

Har du lyst til å jobbe med flyrelatert redningsutstyr?

Du skal jobbe med saksbehandling og tilrettelegging av saker hovedsakelig innen området personlig flygerutrustning og -bekledning, overlevelsesutstyr, redningsflåter, vester og nødpakninger.

​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat underlagt Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte u​tstyr og våpensystemer. For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er i sterk vekst og vi ser etter motiverte medarbeidere til flere forskjellige nyopprettede stillinger. Luftkapasiteter er lokalisert på Kjeller i Skedsmo kommune, kun 20 minutter fra hovedstaden. Fagkontor for redningsutstyr og personlig flygerutrustning har fagansvar for alt flyrelatert redningsutstyr og personlig flygerutrustning som benyttes i Luftforsvaret, samt fallskjermer og droppsystemer til Luftforsvaret, Hæren og Sjøforsvaret.

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal jobbe med saksbehandling og tilrettelegging av saker hovedsakelig innen området personlig flygerutrustning og -bekledning, overlevelsesutstyr, redningsflåter, vester og nødpakninger
 • Samarbeide med nasjonale og internasjonale leverandører
 • Foreta tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell
 • Utarbeide tekniske løsninger og modifikasjoner, tekniske forskrifter og spesifikasjoner
 • Initiere modifikasjoner og anskaffelser
 • Stillingen vil blant annet rette seg mot F-35

Kvalifikas​jonskra​​v:

 • ​​Treårig teknisk utdannelse på bachelornivå. Aktuelle studieretninger kan være innen tekstil-, sømtekniske- eller mekaniske fagområder.
 • Det er ønskelig med erfaring fra stillinger innen samme eller lignende fagområder
 • Utdanning på lavere nivå kan vurderes avhengig av tidligere bakgrunn og erfaring innen relevante fagfelt

​​Vi til​byr:

 • Et fagmiljø i st​​erk utvikling
 • En spennende, hyggelig og inkluderende arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i henhold til gjeldende regler
 • Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ lønnstrinn 48 - 65. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Ta kontakt med seksjonssjef Fredrik Høydahl på telefon 489 93 806 eller kontorsjef Kjell Øygard på telefon 990 90 452 for mer informasjon om stillingen.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 12. juli 2016 23:07.. Sist oppdatert 12. juli 2016 23:43.