Stilling ledigStilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7177

Har du lyst til å jobbe med informasjonssikkerhet i forsvarssektoren?

Industrisikkerhetsseksjonen i Forsvarsmateriell har ansvaret for industrisikkerheten i både Forsvarsmateriell og Forsvaret. Vi ser etter en iniativrik seniorrådgiver med god kunnskap om informasjonssikkerhet og forebyggende sikkerhet.

​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret.

I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer. For at vi også i fremtiden skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.

Industrisikkerhetsseksjonen i Forsvarsmateriell har ansvaret for industrisikkerheten i både Forsvarsmateriell og Forsvaret, og vi ser etter en ini​tiativrik seniorrådgiver med god kunnskap om informasjonssikkerhet og forebyggende sikkerhet. Stillingen vil være fagansvarlig innenfor informasjonssikkerhet, og gi rådgivning, veiledning og undervisning innen fagområdet. Stillingen vil også ha ansvaret for sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer hos forsvarssektorens leverandører. I tillegg kommer oppgaver innen instruksjon og veiledning, kontroll og rapportering, samarbeid og møtevirksomhet med interne og eksterne aktører.

​Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og lede avdelingens arbeid innen informasjonssikkerhet.
 • Gi råd og veiledning til forsvarssektoren og forsvarssektorens leverandører i spørsmål som knytter seg til informasjonssikkerhet.
 • Koordinere og lede arbeidet med sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer hos forsvarssektorens leverandører.
 • Være fagrevisor innen aktuelle fagområder ved tilsyn med forsvarssektorens leverandører.
 • Saksbehandle saker for sikkerhetsgraderte anskaffelser og industrisikkerhet.

:

 • ​​​Relevant høyere utdanning på bachelornivå eller annen relevant kompetanse. Fortrinnsvis informatikk og informasjonssikkerhet. Lang eller relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du må ha minimum tre til fem års erfaring innen fagområdet og erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra sikkerhetsgodkjenning og tilsynsvirksomhet.
 • Det er ønskelig at du har stabs- eller tjenesteerfaring fra Forsvaret.
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret.

Personlige egenska​per:

 • Du er opptatt av å gi råd og veiledning innen informasjonssikkerhet.
 • Du kan vise til gode resultater, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er strukturert, ryddig og systematisk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling i en ny og spennende etat.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364 etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingssjef Petter Christensen, på telefon: 907 25 302, eller e-post: pchristensen​​@mil.no​.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 12. september 2016 17:23..