ubaatubaathttp://forsvaret.no/media/PubImages/ubaat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6587

Har du lyst til å jobbe med masterdata i Forsvarsmateriell?

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter søker etter tre dyktige førstekonsulenter innen fagområdet masterdata og materielldataforvaltning.

​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I F​orsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.​​

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter søker etter tre dyktig​e førstekonsulenter innen fagområdet masterdata og materielldataforvaltning. Vi ser etter deg som har stor grad av integritet og serviceinnstilling, og som er motivert for arbeid i en ny etat.

Arbeidsop​pgaver:

 • Utføre saksbehandling i Forsvarsmateriell maritime kapasiteter​ relatert til materielldataforvaltningen i forsvarssektoren og delta i kompetansebygging knyttet til materielldataforvaltningen.
 • Delta i Maritime kapasiteters ressursgruppe for materielldata innen blant annet materialer, strukturer og vedlikeholdsprogrammer.
 • Etablere, støtte og vedlikeholde materielldata for fag-, system-, og prosjektavdelingene i Maritime kapasiteter gjennom råd og veiledning.
 • Forestå innlegging av og lokal kvalitetssikring av materielldata som etableres av Maritime systemer.
 • Påse at prosedyrer og prosesser knyttet til utarbeidelse og håndtering av materielldata følges, samt bidra til at disse forbedres og videreutvikles.
 • Utføre revisjon og forbedringer av eksisterende materielldatagrunnlag.

​Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at du har bachelor innen ett av fagområdene logistikk, administrative/økonomiske fag eventuelt tekniske fag.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Du må ha minimum to års relevant erfaring fra bruk av ERP-systemer til bruk i logistisk og/eller teknisk understøttelse av større statlige eller private virksomheter.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.
 • Det er ønskelig med god erfaring i bruk av SAP som teknisk forvaltningsverktøy og at du har kjennskap til aktuelt regelverk i Forsvaret innenfor materielldataforvaltning og kodifisering.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha høy integritet og være mål- og resultatbevisst.
 • Du må ha gode systematiske evner, god vurderingsevne og evne til å ha helhetsoversikt.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du trives med tekniske og logistiske forvaltningssystemer.

Vi​​​ ​tilbyr:

 • ​Fast stilling i en ny og spennende etat.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i Drift​sstyringsavdelingen.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden (så lenge det ikke er til hinder for tjenesten).
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, lønnstrinn 50 - 56 og stillingen lønnes i henhold til tabell i HA mellom UNIO, LO og YS Stat. Lønn etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen​ fås ved henvendelse til orlogskaptein Frode Skar, tlf: 55 50 30 05 eller mobil 926 91 830.

Arbeidssted vil være Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 15. august 2016 14:35.. Sist oppdatert 16. august 2016 08:50.