Stilling ledigStilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7177

Har du lyst til å jobbe med nasjonale og internasjonale anskaffelser?

Kontraktsavdelingen har en ledig stilling som seniorrådgiver. Avdelingen ivaretar de kommersielle sider av alle prosjektanskaffelser, og er ansvarlig for å undersøke markedet og finne riktig leverandør.

​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.​

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Har du lyst til å jobbe med ​​​​​​nasjonale og internasjonale anskaffel​​ser?​​

​​Forsvarsmateriell felleskapasiteter utvikler og forvalter det meste av materiellet som de ulike forsvarsgrenene har til felles, som uniformer, drivstoff, ammunisjon og sanitetsmateriell. Felleskapasiteter har 150 medarbeidere, hvor de fleste holder til på Kolsås i Bærum, men vi har også ansatte ​ved Haakonsvern i Bergen, Raufoss og Kjeller.

Kontraktsavdelingen har en ledig stilling som seniorrådgiver. Avdelingen ivaretar de kommersielle sider av alle prosjektanskaffelser, og er ansvarlig for å undersøke markedet og finne riktig leverandør. Kontraktsavdelingen sørger for at alle anskaffelsene gjennomføres i tråd med gjeldende lover og bestemmelser.

Arbeidsop​​pgaver:

 • Du vil jobbe med internasjonale og nasjonale kontraktsforhandlinger, herunder utarbeide, inngå og kvalitetssikre kontrakter.
 • Du følger videre opp kontraktene.
 • ​Du skal planlegge anskaffelsesprosesser, kunne utarbeide og være rådgiver innen kontraktsstrategi.
 • Du skal utarbeide forespørsler og gjennomføre tilbudsevalueringer.
 • Du skal gjennomføre internt utviklingsarbeid.
 • Du vil være kontraktsjefens stedfortreder.

Kvalifikasjo​​ner

 • ​​Du må ha relevant bachelor fra høyskole/universitet. Og det er ønskelig med høyere grads økonomisk utdannelse (siviløkonom med master) eller master i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen).
 • Du må ha minst fem års relevant arbeidserfaring fra innkjøp/kontraktsarbeid, og det er ønskelig med kunnskaper om offentlig regelverk for anskaffelser samt prosjekterfaring.
 • Du må evne å jobbe strukturert, ha god vurderingsevne og helhetsoversikt.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) etter kvalifikasjoner. Lønnstrinn 65 til 71 (for tiden 567.100 til 636.600 kroner brutto per år). Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Du vil få interessante og krevende arbeidsoppgaver, og ha en fleksibel arbeidstid. Vi har gode pensjons- og velferdsordninger, tilgang til treningsanlegg og mulighet for trening i inntil to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lån og finansieringsmuligheter i Statens pensjonskasse og Forsvarets personellservice.
 • Mulighet til å søke plass i bedriftsbarnehage.
 • Arbeidssted vil være Kolsås og vi kan tilby gratis parkering og ladepunkt for el-bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingssjef Haakon Olav Sato, mobil 412 23 226, mail hosato@mil.no.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 26. september 2016 10:50..