fluehjelm-stilling ledigfluehjelm-stilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/fluehjelm-stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6597

Har du lyst til å jobbe med nasjonale og internasjonale kontraktsanskaffelser?

Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i sterk vekst og vi ser etter en motivert seniorrådgiver til en nyopprettet stilling i Kontraktsavdelingen.

​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.

Har du lyst til å jobbe med nasjonale og internasjonale kontraktsanskaffelser?​

Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i sterk vekst og vi ser etter en motivert seniorrådgiver til en nyopprettet stilling i Kontraktsavdelingen. Vi er lokalisert på Kjeller i Skedsmo kommune, kun 20 minutter fra hovedstaden.

Kontraktsavdelingen har som hovedansvar å fremforhandle, etablere og følge opp kontrakter for luftforsvarsrelaterte investeringsprosjekter. Vi har også ansvaret for å delta og følge opp på kontrakt- og finanssiden i løpende investeringsanskaffelser. Dette kan også innbefatte deltakelse i internasjonalt samarbeid.​

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre merkantilt og kontraktue​lt arbeid i forbindelse med større nasjonale og internasjonale materiell-, tjeneste- og utviklingsanskaffelser.
 • ​Utøvende merkantilt fagansvar innen tildelte anskaffelsessaker, slik at disse blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og etter strengt forvaltnings- og forretningsmessige prinsipper.

Kvalifikasjonskrav​:

 • Vi søker deg som har godkjent utdanning på masternivå innen rettsvitenskap, økonomi eller annen relevant fagkrets.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med kontraktsarbeid etter statens anskaffelsesregelverk.
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om prosjektarbeid.
 • Du må ha særskilt gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egens​kaper:

 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt i prosjektene.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsorientert og du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du må ha en faglig sterk vurderingsevne, og ikke minst ha en evne til å se helheten, hvor anskaffelser med mye detaljer er en stor del av arbeidshverdagen.

​​Vi tilbyr:

 • Fast stilling i et faglig sterkt miljø.
 • En spennende, hyggelig og inkluderende arbeidsplass.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1364 (seniorrådgiver) lønnstrinn 65 til 75. I tilfelle internt opprykk vil stillingen lønnes etter rådgiver (stillingskode 1434), lønnstrinn 62 til 70. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonstilskudd til Statens pensjonskasse.
 • Du må regne med noe reisevirksomhet.​

Det gjøres oppmerksom på at Forsvaret og Forsvarsmateriell er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver og tjenestested må kunne påregnes. I tilfelle internt opprykk vil det bli ledig stilling som rådgiver med samme arbeidsoppgaver. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Ta kontakt med sjef for Kontraktsavdelingen Eivind Fagge, tlf: 63 80 81 64/920 450 64 eller seniorrådgiver Per Ivar Lohne, tlf: 63 80 81 67/922 086 36 for mer informasjon om stillingen.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​​​​​​​

Publisert 21. september 2016 15:39..