Andregangsutlysning: Seniorkonsulent - sikkerhetsgraderte anskaffelser

Vi ser etter en initiativrik seniorkonsulent med god kunnskap om industrisikkerhet og sikkerhetsgraderte anskaffelser.

​​​​​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen t​​ekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Industrisikkerhetsseksjonen i Forsvarsmateriell har ansvaret for industrisikkerhet i både Forsvarsmateriell og Forsvaret, og vi ser etter en initiativrik seniorkonsulent med god kunnskap om industrisikkerhet, sikkerhetsgraderte anskaffelser. Stillingen innebærer å være saksbehandler i Forsvarsmateriell ved sikkerhetsgraderte anskaffelser fra norske og utenlandske leverandører, i tillegg gjennomføre veiledningsmøter og tilsyn med Forsvarsmateriell og Forsvarets leverandører.

Arbeidsopp​​​gav​er:

 • ​​Saksbehandle saker og kurse personell innen fagområdet.
 • Veilede og følge opp gjennomføringen av sikkerhetsgraderte anskaffelser.
 • Lede og gjennomføre sikkerhetsinspeksjoner og tilsyn og gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser relatert til fagområdet.
 • Utarbeide nødvendige rapporter og oversikter knyttet til fagområdet.

Kvalifikas​​joner:

 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå eller annen relevant kompetanse. Fortrinnsvis innen ​forebyggende sikkerhetstjeneste, industrisikkerhet eller sikkerhetsgraderte anskaffelser. Lang eller relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du må ha minimum tre års erfaring innen fagområdet og erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhetstjeneste.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra tilsynsvirksomhet.
 • Det er ønskelig at du har stabs- eller tjenesteerfaring fra Forsvaret.
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

Personlige e​​genskaper:

 • Du er opptatt av å gi råd og veiledning innen fagområdet.
 • Du kan vise til gode resultater, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er strukturert, ryddig og systematisk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.

Vi t​​​​ilbyr:

 • Fast stilling i en ny og spennende etat.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingssjef Petter Christensen, på telefon: 907 25 302, eller e-post: pchristensen@mil.no​.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med reduser​t​ ​funksjonsevne.​​​​

Publisert 22. november 2016 20:22.. Sist oppdatert 30. januar 2017 12:26.