Har du lyst til å jobbe med utfordrende og komplekse kontrakter i forsvarssektoren?

Kontraktsavdelingen er ansvarlig for avtaleinngåelser mot eksterne leverandører. En sentral del av avdelingens arbeid er å utarbeide, kunngjøre, fremforhandle og eventuelt reforhandle store og komplekse IKT-kontrakter.

​​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.

Ved Forsvarsmateriells IKT-kapasiteters kontraktsa​vdeling er det to ledige stillinger som seniorrådgiver/jurist. IKT-kapasiteter har en omfattende og kompleks portefølje av IKT-relaterte kontrakter. Kontraktsavdelingen er faglig og utførende ansvarlig for den merkantile delen av anskaffelsesprosessen til investeringsprosjekter og forvaltning og drift av IKT-materiell til Forsvaret. Avdelingen bidrar, med utgangspunkt i juridiske og markedsmessige muligheter, til nyskapning i samarbeid med divisjonens andre avdelinger og eksterne oppdragsgivere.

Avdelingen er ansvarlig for avtaleinngåelser mot eksterne leverandører, og påser at disse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. Sentrale rettsområder er lov og forskrift om offentlige anskaffelser, EU/EØS-rett og IKT kontraktsrett. En sentral del av avdelingens arbeid er å utarbeide, kunngjøre, fremforhandle og eventuelt reforhandle store og komplekse IKT-kontrakter. I tillegg utføres forvaltning av eksisterende avtaleportefølje, samt juridisk rådgivning relatert til anskaffelsesvirksomheten.

Avdelingen består av tre seksjoner: Seksjon for infrastrukturavtaler, Seksjon for programvareavtaler og Seksjon for innkjøp. Stillingene som seniorrådgiver er plassert i de to førstnevnte seksjonene.

Arbeidsoppgav​​​er:

 • Utøve merkantilt fagansvar innen avdelingens tildelte anskaffelsessaker, slik at disse blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til forretningsmessige prinsipper.
 • Planlegge, gjennomføre og styre komplekse anskaffelsesprosesser, foreta vurdering og oppfølging av mislighold samt gjennomføre krevende forhandlinger.
 • Bistå fagavdelingene og etatens prosjekter med faglige råd og veiledning.
 • Bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av anskaffelser og prosesser.
 • Ha et overordnet fagansvar for gjennomføring og oppfølging av avdelingens oppgaver.

Kvalifikasjonsk​​rav:

 • Du har master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater og minst fem år med relevant erfaring. For rådgiver kreves minst tre års relevant erfaring.
 • Du har betydelig erfaring med kontraktsforhandlinger og/eller kontraktsoppfølging og tvisteløsning.
 • Vi ser etter deg som har erfaring med anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser.
 • Du har erfaring med ledelse av eller deltakelse i prosjekter.
 • Vi søker deg som er analytisk, har et godt juridisk og kommersielt skjønn i tillegg til gode samarbeidsevner.
 • Du har evnen til å arbeide selvstendig, du har høy arbeidskapasitet og en fleksibel arbeidsform.
 • Du er kreativ, initiativrik og ansvarsbevisst.
 • Du har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne, på norsk og engelsk.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tiltredelse.
 • Ved eventuelt internt opprykk vil det bli ledig stilling som rådgiver(e) samme sted.

Vi til​​byr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden. Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn 620.000 til 850.000 kroner brutto per år. Ved ett eventuelt internt opprykk vil stillingene som rådgiver (kode 1363), lønnes mellom 550.000 og 670.000 kroner brutto per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingene får du ved henvendelse til Jan Westbye, tlf: 458 73 195,  Harald Slettemark, tlf: 928 54 738 eller Hege Aak, tlf: 415 74 908.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 3. oktober 2016 15:25.. Sist oppdatert 3. oktober 2016 15:27.