Har du prosjekterfaring og gode lederegenskaper?

 

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell. 

 

Vil du jobbe med en omfattende investeringsportefølje som skal tilføre Forsvaret viktig og moderne IKT-løsninger?

Vi søker nå etter en seksjonssjef for prosjektsstøtteseksjonen som har kunnskap og erfaring fra prosjektarbeid. Du vil få ansvar for overordnet kontroll og oppfølging av avdelingens investeringsportefølje, samt støtte til prosjektlederne i alle prosjektfaser. I tillegg vil du ha ansvar for å koordinere virksomhet med øvrige avdelinger og programmer i IKT-Kapasiteter, med særlig fokus på oppdrag, ressursstyring og leveranser. Stillingen innebærer også å være stedfortredende avdelingssjef for prosjektavdelingen.

Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT og radarsystemer både i operasjoner og i det daglige virke. Forsvarsmateriell IKT-Kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger og enkelte radarsystemer som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. IKT-porteføljen består av flere titalls prosjekter som omsetter for mellom én og to millarder årlig.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjektstøtteseksjonen med oppgaver som støtte til øvrige seksjoner og prosjektledere ifm. planlegging, gjennomføring og avslutting av prosjekter
 • Du vil lede arbeidet med porteføljestyring, virksomhetsstyring, risiko og usikkerhet og oppfølging av styrende prosesser innenfor investeringsvirksomheten
 • Koordinere nye oppdrag, ressurser til støtte i prosjekter og leveranser med øvrige avdelinger og programmer i IKT-Kapasiteter
 • Lede og koordinere arbeidet i avdelingen med prosjekter som pågår i fasene konseptvalgutredning og forprosjektfase (før gjennomføringsordre gis i prosjektene)
 • Stedfortreder for avdelingssjefen
 • Ivareta HMS og personellansvar

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Prosjektledersertifisering innen PRINSIX, PRINCE 2 eller PMI
 • Prosjekterfaring
 • Ledererfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring som prosjektleder i forsvarssektoren
 • Erfaring fra arbeid med virksomhetsstyring og økonomioppfølging

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av enheter og fagmiljø
 • Utviklingsorientert og har evne til å motivere og inspirere organisasjonen mot felles mål
 • God helhetsforståelse og stor gjennomføringsevne
 • Du må ha evne til å arbeide analytisk, systematisk og strukturert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Du har tilgang til treningsfasiliteter. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn kroner 640 200,- til 813 400,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Nina Elisabeth Smeby
Tittel: HR Rekrutteringsrådgiver
Telefon: 93405010
E-post:

Navn: Rune Jensen
Tittel: Sjef Prosjektavdelingen
Telefon: 48992801
E-post: rujensen@mil.no

Søk på stillingen her

Søk her
Publisert 9. mars 2020 11:24.. Sist oppdatert 8. april 2020 22:17.