Hugin_sbr_1Hugin_sbr_1http://forsvaret.no/media/PubImages/Hugin_sbr_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7416

Hvem gjør hva?

Anskaffelsen av den ubemannede undervannsfarkosten Hugin er et godt eksempel på samarbeidet mellom forsvarssektoren og industrien.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hugin er en familie med ubemannede undervannsfarkoster, såkalte AUV-er (Autonomous Underwater Vehicle). Farkostene er utviklet for militære, kommersielle og forskningsmessige formål. Sjøforsvaret bruker systemet i minejakt og kan detaljkartlegge havdyp.​

Anskaffelsen av Hugin medfører at Kongsberg Maritime AS får tilgang til skjermingsverdig informasjon og objekter. For å møte regjeringens forventninger om å opprettholde og utvikle en internasjonal konkurransedyktig forsvarsindustri, er oppgaver innen industrisikkerhet helt avgjørende. 

SEKTOR​​​EN OG INDUSTRIEN

Regjeringen legger vekt på å ha et strategisk samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. I henhold til Melding til stortinget 9 er Regjeringens mål å skaffe til veie best mulig forsvarsmateriell til best mulig pris. En stor andel av produktene til de store forsvarsbedriftene er utviklet gjennom et tett samarbeid mellom industrien, Forsvarets forskningsinsitutt (FFI) og med Forsvaret som bruker og kravstiller. Kongsberggruppen er en av leverandørene med betydelige leveranser til Forsvaret og sammen med FFI har de utviklet undervannsfarkosten Hugin. 

SIK​KERHET

Nasjonale sikkerhetsinteresser vil være avgjørende for hvordan samarbeidet mellom forsvarssektoren og industrien utøves. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarsmateriell ansvaret for å ivareta sikkerhetsarbeidet opp mot Forsvarets leverandører. 
Avdelingen for industrisikkerhet i Forsvarsmateriell har, blant flere oppgaver, ansvar for å se til at Forsvarets leverandører oppbevarer og håndterer skjermingsverdig informasjon, utstyr og materiell i samsvar med gjeldende krav, lover og forskrifter.
Publisert 1. september 2016 18:36.. Sist oppdatert 2. september 2016 08:22.