Artilleri testerArtilleri testerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Tester artilleri_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5279
Artilleri testerArtilleri testerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Tester artilleri_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5280

I rettferdighetens navn

Krevende prøvelser og innhenting av store mengder testdokumentasjon legger grunnlag for en objektiv og rettferdig anbefaling av Hærens neste artillerisystem.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fire aktuelle artillerileverandører ble invitert til Norge i januar for vintertesting, nærmere bestemt øvingsfeltene i nærhet av Rena.

– Vi har nå sjekket at de forskjellige artilleriskytsene fungerer under norske forhold og med tanke på hvordan Hæren s​kal bruke skytsene i sitt operative konsept. Vi har gjennomført en rekke prøver innen mobilitet og skyting og alt har gått etter planen, sier prosjektleder for nytt artilleri i Forsvarsmateriell, Nils Ingen Træen.

Samtlige leverandører gav uttrykk for at testene var både godt planlagt og gjennomført, og ikke minst rettferdig. Loddtrekning, adskilte tester og ”harde fakta” i form av målinger, legger grunnlag for en rettferdig evalueringsprosess.

– Vi unngår all form for forskjellsbehandling og vi gjør alt vi kan for å behandle leverandørene likt. Tilbakemeldingene fra leverandørene har vært udelt positive når det kommer til akkurat det, sier Træen.

Tre potens​​ielle tapere

Alle test-data som samles inn, både før, under og etter testene er med på å legge grunnlag for prosjektets anbefaling til Forsvarsdepartementet.

– Det er vel så viktig med god dokumentasjon ovenfor leverandørene som ikke blir anbefalt, som ovenfor den eller de vi ender opp med å anbefale å gå videre med, sier Træen. Til slutt skal det velges ett system som Norges fremtidige artilleriskyts.

Leverandørene gav også inntrykk for at selv om man ikke skulle bli valgt som fremtidens leverandør av Hærens artilleri, så har de erfaringene de har gjort seg under testene bidratt til deres videre systemutvikling.

Godt samarbeid med Hæren

– For Hæren er det gledelig at tester av artilleri er i gang. Rørartilleri er en viktig del av et moderne kampsystem på bakken og Brigade Nords nåværende kanoner er som kjent anskaffet på 50-tallet. De må erstattes for å bevare slagkraften i fremtidens brigade, sier talsmann i Hæren, Aleksander Jankov.

Testingen i januar ble gjennomført med solid støtte fra artilleri-miljøet i Hæren og ikke minst logistikkstøtte fra Rena Leir.

– Forsvarsmateriell samarbeider tett med Hæren som deltar ved tester og anskaffelsen i sin helhet. Vi utveksler informasjon og dokumentasjon med Hæren, slik at vi sammen kan anbefale den beste løsningen i et levetidsperspektiv, sier Træen.

– Det er betryggende å vite at det testes grundig og vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Forsvarsmateriell. Hæren er avhengig av at Forsvarsmateriell får gjennomført god prosjektering slik at vi skal kunne få et skyts som kan fylle Hærens operative behov. Derfor er samarbeid og brukerinvolvering vesentlig. Det er viktig å vektlegge at Hæren ikke er ansvarlig for prosjektering og anskaffelse av materiellet, men det er åpenbart av vi bidrar med kompetanse, sier Jankov.

De fire kandidatene er:

  • Nexter med skytset Caesar (Frankrike)
  • Hanwha Techwin med skytset K9 Thunder (Sør-Korea)
  • RUAG med skytset M109 KRAIT (Sveits)
  • Krauss-Maffei Wegmann skytset Panzerhaubitz 2000. (Tyskland) ​
Publisert 5. februar 2016 13:20. av Simen Rudi/Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 1. september 2016 09:37.