forsvarsmateriell_289_iktkampanje2017forsvarsmateriell_289_iktkampanje2017http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=188/media/PubImages/folk-blaa.jpg

Bli med å designe Forsvarets IKT-løsninger

Vil du være en sentral bidragsyter til videreutvikling av teknisk arkitektur i et av Norges største og bredeste IKT-fagmiljøer?

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har ansvaret for å fremskaffe og forvalte IKT-løsninger som  understøtter Forsvarets behov for sikker IKT, både nasjonalt og internasjonalt. Løsninger benyttes på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, og i alt fra hovedkvarter, kjøretøy, kampplattformer og helt ned til soldatnivå. IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT-løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

For å håndtere kompleksiteten har vi behov for å videreutvikle og styrke vårt arkitekturmiljø. Vi søker i den forbindelse seks arkitekter som skal jobbe med forskjellige tekniske fagmiljøer/avdelingers målbilder, veikart, prosjekter og løsninger. Arkitektene vil jobbe sammen med andre arkitekter og fagpersoner i Forsvarsmateriell og forsvarssektoren for øvrig.

I en tid med stor teknologisk utvikling, nye sårbarheter og økt avhengighet til IKT i operasjoner og i det daglige virke, er trygge informasjons- og kommunikasjons-
tjenester viktigere enn noen gang. IKT-kapasiteter bidrar til at Forsvaret har velfungerende, relevante og tidsriktige IKT-løsninger, og vi ønsker deg
velkommen til å studere stillingene nøye og sende oss en søknad.


DISSE JOBBER ALLEREDE HOS OSS

 

 

forsvarsmateriell_289_iktkampanje2017forsvarsmateriell_289_iktkampanje2017http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=189 – Det spiller ingen rolle om produktet ser fancy ut på en presentasjon hvis det ikke løser oppgavene i felt, sier Hedda Skårbekk, overingeniør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter. /media/PubImages/20140206th_ 34275.jpg

Hedda er overingeniør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter. ​​​​​​​​​​​​​– For meg er det avgjørende å forstå brukerne og se hvordan systemene og ​​​teknologien brukes i praksis. Derfor er det viktig at jeg har nær kontakt med de operative avdelingene. Det spiller ingen rolle om produktet ser fancy ut på en presentasjon hvis det ikke løser oppgavene i felt. De høye kravene til sikkerhet gir en ekstra dimensjon til jobben. I tillegg endrer teknologien seg i et tempo som gjør det veldig spennende å jobbe i Forsvarsmateriell.


 

 

forsvarsmateriell_289_iktkampanje2017forsvarsmateriell_289_iktkampanje2017http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=190– Det er meningsfullt å kunne bidra til å finne løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen til våre sluttbrukere, sier senioringeniør Kennet Nomeland. /media/PubImages/nomeland17.jpg

Senioringeniør Kennet har en fortid i mobilbransjen. – Jeg er radioarkitekt i Forsvarsmateriell. Her i nettverksavdelingen sørger vi for videreutvikling og forvaltning av kommunikasjonsinfrastruktur som spenner fra radio- og satellittkommunikasjon til nettverksteknologi og fiber. Det er meningsfullt å kunne bidra til å finne løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen til våre sluttbrukere. Frihet under ansvar og muligheter til utvikling er beskrivende for Forsvarsmateriell som arbeidsgiver.

 

 

​​​