forsvarsmateriell_410_iktkampanje2018forsvarsmateriell_410_iktkampanje2018http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=815/media/PubImages/folk-blaa.jpg

Vil du bidra til å løse et viktig samfunnsoppdrag i et av Norges bredeste IKT-miljø?

Forsvaret kan ikke forsvare Norge uten IKT. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter sørger for at Forsvaret har velfungerende, relevante og tidsriktige IKT-løsninger.

I en tid med stadig hurtigere teknologisk utvikling og økt avhengighet til IKT i operasjoner og i det daglige virke, er trygge informasjons- og kommunikasjonstjenester viktigere enn noen gang.

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har ansvaret for å fremskaffe og forvalte IKT-løsninger som understøtter Forsvarets behov for sikker IKT, både nasjonalt og internasjonalt. Våre løsninger benyttes på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, og i alt fra hovedkvarter, kjøretøy, kampplattformer og på enkeltmann.

IKT er et strategisk viktig satsningsområde i etaten Forsvarsmateriell, og det er stor etterspørsel etter våre leveranser.

Fremover skal vi levere på flere spennende oppdrag. Vi søker derfor etter nye dyktige kolleger til flere av avdelingene våre. Vi håper du har lyst til å lese mer om våre ledige stillinger under.

Er du interessert i andre fagfelt? Se flere stillingsutlysninger her.

 Ledige sivile stillinger

 

 

​​​

 

 

forsvarsmateriell_410_iktkampanje2018forsvarsmateriell_410_iktkampanje2018http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=816– Det spiller ingen rolle om produktet ser fancy ut på en presentasjon hvis det ikke løser oppgavene i felt, sier overingeniør Hedda Skårbekk./media/PubImages/20140206th_ 34275.jpg
forsvarsmateriell_410_iktkampanje2018forsvarsmateriell_410_iktkampanje2018http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=817– Forsvarsmateriell gir meg interessante faglige utfordringer og fleksibilitet, sier Vidar Madsen, overingeniør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter./media/PubImages/Ingeniør Vidar Madsen.jpg
forsvarsmateriell_410_iktkampanje2018forsvarsmateriell_410_iktkampanje2018http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=818– Det er meningsfullt å kunne bidra til å finne løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen til våre sluttbrukere, sier senioringeniør Kennet Nomeland./media/PubImages/nomeland17.jpg

Publisert 14. mai 2018 10:33.. Sist oppdatert 16. mai 2018 15:20.