forsvarsmateriell_171_avhendingforsvarsmateriell_171_avhendinghttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=230/media/PubImages/avhending.jpg

Avhending

En av oppgavene som er tillagt Forsvarsmateriell er å ivareta utfasing og avhending av materiell som av forskjellige grunner ikke lenger skal benyttes i forsvarssektoren.

Avhending av materiell gjennomføres med hjemmel i normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger, samt for avhending av materiell som tilhører staten (normalinstruksen). I tillegg vil lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi (eksportkontrolloven), og tilhørende forskrift og retningslinjer, samt retningslinjer gitt av Forsvarsdepartementet, være styrende for svært mange av materielltypene som har vært benyttet i sektoren.

Forsvarsmateriell beslutter i hvert enkelt tilfelle hvilken avhendingsmetode som skal benyttes. Normalt vil dette være en av følgende:

  • Salg fra nasjon til nasjon
  • Direkte salg til offentlig eller privat virksomhet nasjonalt eller internasjonalt
  • Offentlig salg
  • Donasjon/vederlagsfri overføring til annen stat, offentlig institusjon eller veldedig formål
  • Destruksjon og påfølgende innlevering som avfall/salg som skrapmetall

Et bærende prinsipp i normalinstruksen er at all avhending av materiell fra staten skal skje etter offentlig kunngjøring. Siden mange materiellkategorier benyttet av Forsvaret er av sensitiv karakter må det jevnlig gjøres unntak fra dette prinsippet. Alle unntak må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Forsvarsdepartementet.

Forsvarsmateriell er pålagt å gi årlig oversikt over direkte salg av materiell til private aktører. Unntatt herfra er transaksjoner som av sikkerhetsmessige grunner må beskyttes.

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">​Her finner du relaterte eksterne lenker:</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></span><a href="https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1997-12-19-1530?q=normalinstruksen" target="_blank">Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner.</a></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:13px;"><a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-12-18-93?q=eksportkontrolloven" target="_blank">Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. [eksportkontrolloven]</a></span></p><p><a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/dok_kontroll/id2554749/" target="_blank"><span style="font-size:13px;">Regjeringen.no - Aktuelle dokumenter for eksportkontroll</span></a></p>
Norwegian C-130 Aircraft for saleNorwegian C-130 Aircraft for sale<p><span style="font-size:13px;">Five (5) Norwegian C-130H transport planes, surplus spare parts and components for sale</span></p><p><span style="font-size:13px;">The Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) has divided the Request for Proposal (RFV) into three different phases. As the different parties complete each phase, NDMA will evaluate if they are eligible to enter the next.</span></p><p><span style="font-size:13px;"><img src="/media/PubImages/C-130%20bilde.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></span></p><p><span style="font-size:13px;">Detailed instructions to all proposers are listed in:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:13px;">Annex 1: RFP, Phase 1</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 25: RFP, Phase 2</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 32: RFP, Phase 3</span><br></li></ul><span style="font-size:13px;"></span><p></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Phase 1:<br></h2><p><span style="font-size:13px;">The intention of this document is to inform interested parties of the minimum requirements, in order to qualify for the sales process.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Applicable documents:</span></p><p></p><ul><li><span style="font-size:13px;">Annex 1: RFP, Phase 1</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 2: EUA, private entity assurance</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 3: Country Over Private Entity</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 4: EUA, Standard Assurance Country</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 5: Prudence, Non-disclosure and Conflict of interest</span><br></li></ul><span style="font-size:13px;"></span><p></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;"><strong>Technical information:</strong></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">The technical information is based on older documentation, and not specially prepared for this RFP. NDMA is providing the attached data for information only. While it is believed to be correct at time of printing, NDMA will not be responsible for errors or omissions.</span></p><ul><li><span style="font-size:13px;">Annex 6: C-130H inventory spare parts and components (excel)</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 7: Norwegian C-130H General presentation (ppt)</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 8: General Technical Description</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 9: Information of 68-10952</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 10: Information of 68-10954</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 11: Information of 68-10955</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 12: Information of 68-10956</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 13: Information of 68-10957</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 14: 952 Tech Info</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 15: 954 Tech Info</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 16: 955 Tech Info</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 17: 956 Tech Info</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 18: 957 Tech Info</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 19: Modification Record-IMAS-952</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 20: Modification Record-IMAS-954</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 21: Modification Record-IMAS-955</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 22: Modification Record-IMAS-956</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 23: Modification Record-IMAS-957</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 24: Service Bulletin Matrix C-130</span><br></li></ul><p><span style="font-size:13px;"></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Phase 2:<br></h2><p><span style="font-size:13px;">The intention of this document is to inform potential end-users of the next steps of the sales process, meetings, inspection(s), offer structure and timeframes. The document is intended to be seen in cohesion with document “Phase 1”.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Applicable documents:</span></p><ul><li><span style="font-size:13px;">Annex 26through 31 may be provided on completion of Phase 1.</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 25: RFP, Phase 2</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 26: Detailed instructions for completion of RFV</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 27: Guide for RFV - Norway</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 28: RFV-309 AMARG</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 29: RFV-Hovmoen, Lillehammer, Norway</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 30: RFV-Grev Wedels Plass 1, Oslo, Norway</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 31: Cover Letter</span><br></li></ul><p><span style="font-size:13px;"></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Phase 3:<br></h2><p><span style="font-size:13px;">The intention of the document is to inform interested parties of the final stages of the sales process, when a preferred candidate from the bidding process has been selected.  The document is intended to be seen in cohesion with documents “Phase 1 & 2”.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Applicable documents:</span></p><ul><li><span style="font-size:13px;">Annex33 may be provided on completion of Phase 1 & 2.</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 32: RFP, Phase 3</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Annex 33: Sales contract</span><br></li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Amendments/additional information:<br></h2><p><br></p><p style="text-align:right;"><a href="mailto:plindheim@mil.no">Contact NDMA</a><br></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p>

Publisert 19. desember 2016 11:46.. Sist oppdatert 1. februar 2018 12:18.