Industrisamarbeidsavtaler

Industrisamarbeid («gjenkjøp») er et næringspolitisk virkemiddel som skal bidra til å opprettholde, videre- eller nyutvikle konkurransedyktig nasjonal industriell kapasitet og kompetanse innen teknologi- og produktområder av betydning for Forsvarets videre utvikling, der dette bidrar til å dekke Forsvarets behov.

Krav om industrisamarbeidsavtale gjelder ved alle anskaffels​​er fra utenlandske leverandører av materiell samt varer og tjenester som har sammenheng med materiellet og dets levetid, med de begrensninger som følger under. Bestemmelsene gjelder også når leverandøren er registrert i Norge, men hvor vesentlige deler av leveransen er produsert i utlandet.

Unntatt fra dette kravet er anskaffelser:​

  • ​som gjennomføres i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
  • som gjennomføres i henhold til Forskrift om forsvars- og ​​sikkerhetsanskaffelser ​(FOSA) og hvor leverandøren (og dens underleverandører i hovedsak) er hjemmehørende i EØS. I tilfeller der leverandøren er hjemmehørende i EØS, men hvor en underleverandør er hjemmehørende utenfor EØS og underleveransen er større enn 50 millioner kroner skal slik underleverandør inngå en industrisamarbeidsavtale
  • som har en kontraktssum under 50 millioner. I tilfeller der en leverandør inngår en leveransekontrakt under 50 millioner kroner, men med muligheter for senere opsjonsutløsninger eller tilleggsanskaffelser, eller over en femårsperiode kan forventes å inngå flere kontrakter under 50 millioner kroner, skal leverandøren inngå en betinget industrisamarbeidsavtale. 

Forsvarsdepartementet er ansvarlig for industrisamarbeid og etablering av industrisamarbeidsavtaler. Mye av dette arbeidet er nå delegert til Forsvarsmateriell i tillegg til ansvaret for oppfølging av allerede inngåtte avtaler.​

​​​​​Hvordan gjennomføres industrisamarbeid?

Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet (BIF) legges ved forespørselen som sendes til utenlandsk industri. Forslag fra utenlandsk industri om hvordan de vil tilfredsstille krav om industrisamarbeid, fremsendes Forsvarsdepartementet/Forsvarsmateriell samtidig som Forsvarets anskaffelsesmyndighet mottar tilbudet på selve anskaffelsen.

Industrisamarbeidsavtalen forhandles med utenlandsk industri samtidig som Forsvarets anskaffelsesmyndighet forhandler selve kontrakten. Forsvarets anskaffelsesmyndighet skal ikke signere kontrakt med leverandør før industrisamarbeidsavtalen er ferdigforhandlet og signert med den aktuelle utenlandske leverandør.

Ved kjøp av brukt materiell fra andre lands myndigheter, vil det ikke fremmes krav om industrielt samarbeid. Det vil i hovedsak heller ikke fremmes krav om industrielt samarbeid ved flernasjonale samarbeidsprosjekter hvor verdien av norsk indus​​tris deltakelse i prosjektet tilsvarer det finansielle bidraget fra norsk side.

Les mer om status på industrisamarbeidsavtaler her:​

​​Industrisamarbeidsavtaler per februar 2020

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p>​Her finner du eksterne relaterte lenker:<br></p><p><a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/forsvarsindustri/id1109">Forsvaret og industrien - Regjeringen.no</a><br></p>

Publisert 30. desember 2015 11:08.. Sist oppdatert 5. februar 2020 09:57.