Industrisikkerhet

Forsvarsmateriell skal sikre at Forsvarets leverandører mottar, oppbevarer og håndterer skjermingsverdig informasjon, utstyr og materiell på riktig måte.

Industrisikkerhet reguleres av Lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven) og omfatter å gi sikkerhetsmessig råd og veiledning, stille krav, godkjenne, inspisere og kontrollere Forsvarets leverandører ved sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Sikkerhetsgradert anskaffelse – Anskaffelse som innebærer at leverandøren av varen eller tjenesten vil kunne få tilgang til skjermingsverdig informasjon eller objekt, eller som innebærer at anskaffelsen må sikkerhetsgraderes av andre årsaker.

Sikkerhetsavtale – Avtale som regulerer sikkerhetsmessige krav til leverandøren. Sikkerhetsavtale skal være inngått før leverandøren kan få tilgang til skjermingsverdig informasjon, utstyr eller materiell. 

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p>​Her finner du eksterne relaterte lenker:<br></p><p><a href="https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/regelverk" target="_blank">NSM: regelverk</a><br></p>

Publisert 29. desember 2015 17:51.. Sist oppdatert 1. februar 2018 13:02.