Industrisikkerhet

Forsvarsmateriell skal sikre at Forsvarets leverandører mottar, oppbevarer og håndterer skjermingsverdig informasjon, utstyr og materiell på riktig måte.

Industrisikkerhet i Forsvaret reguleres av Lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven) og omfatter å gi sikkerhetsmessig råd og veiledning, stille krav, godkjenne, inspisere og kontrollere Forsvarets leverandører ved sikkerhetsgraderte anskaffelser.

En sikkerhetsgradert anskaffelse foretatt av Forsvaret innebærer at leverandøren av varen eller tjenesten for eksempel vil kunne få tilgang til skjermingsverdig informasjon.

En sikkerhetsavtale mellom Forsvaret og leverandør/underleverandør regulerer de sikkerhetsmessige kravene til leverandøren. Sikkerhetsavtalen skal være inngått før leverandør/underleverandør kan få tilgang til skjermingsverdig informasjon, utstyr eller materiell. 

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p>​Her finner du eksterne relaterte lenker:<br></p><p><a href="https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/regelverk" target="_blank">NSM: regelverk</a><br></p>

Publisert 29. desember 2015 17:51.. Sist oppdatert 12. september 2017 09:58.