Internasjonalt samarbeid

Forsvaret har et behov for å samarbeide med mange aktører internasjonalt for å dra nytte av informasjon, kompetanse og kosteffektive felles løsninger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er involvert i internasjonalt samarbeid på en rekke områder. Dette er samarbeid knyttet til materiellsamarbeid gjennom felles anskaffelser eller livsløpssamarbeid, informasjonsutveksling og industrisamarbeid, blant andre NATO Support and Procurement Agency​ (NSPA​) som fokuserer på Life Cycle managament​ og Nato ​Seasparrow Project Office​​​​ med prosjektet​ Nato Seasparrow Surface Missile System Project​. Forsvarsmateriell er også medlem av flere brukerforumer som Leopard-benutzende Staaten (LEOBEN), Navantia Frigate User Group (NFUG) og​ European Participating Air Forces (EPAF).

Gjennom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) ser man på samarbeidsmuligheter innen materiellområdet. De nordiske landene ønsker å se på mulighetene for felles anskaffelser av materiell, samt hvordan man kan samarbeide om materiell gjennom hele livsløpet for å finne besparelser gjennom samarbeid i en tid da materiell gjennomgående blir dyrere og forsvarsbudsjetter gjerne ikke øker.

Videre gjør Forsvarsmateriell​​​​​​​​​​​​​​​ bruk av internasjonale konstellasjoner utenfor Norden hvor flere land samarbeider om utnyttelse av samme type våpen eller materiell, som det etablerte Multinational Fighter Programme knyttet til F-16. Slikt samarbeid gir utstrakt kontakt med andre lands forsvarsinstitusjoner, noe som i seg selv gir en verdifull informasjonsutveksling for Norge. Denne informasjonsutvekslingen gir seg også utslag i formelle avtaler, eksempelvis i form av datautvekslingsavtaler (USA-Norge), hvor man utveksler informasjon knyttet til spesifikke teknologiområder.​​

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p>​Her finner du relaterte eksterne lenker:<br></p><p><a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/forsvarsindustri/internasjonalt-materiellsamarbeid/id547579/" target="_blank">Internasjonalt materiellsamarbeid - Regjeringen.no</a><br></p><p><a href="http://www.nordefco.org/" target="_blank">NORDEFCO - Nordefo.org</a><br></p><p><a href="http://www.nspa.nato.int/en/index.htm" target="_blank">NSPA - NATO Support and Procurement Agency</a><br><br></p>

Publisert 30. desember 2015 11:09.. Sist oppdatert 12. september 2017 09:59.