Nato-kodifisering

Nato-kodifisering er en standardisert metode for klassifisering, beskrivelse og navnsetting av forsyningsartikler som brukes i Nato.

Nato sitt kodifiseringssystem (NCS) er et system hvor materiell og komponenter får et standardisert navn, blir klassifisert og beskrevet etter standardiserte metoder. Det blir også gitt et Nato Stock Number (NSN). Disse numrene, med tilhørende materiellbeskrivelser, brukes i innkjøpskataloger og delelister som nøkkel-identifikatorer innen logistikk- og informasjonssystemer. Gjennom Nato sitt kodifiseringssystem skal militært personell på oppdrag motta riktig materiell for å fullføre oppdraget sitt på best mulig måte.

NCS brukes av alle 28 NATO-land og i 44 «Partnership for Peace»-land. Det norske forsvaret har brukt det siden 1959. Systemet fungerer godt som fellesspråk i et internasjonalt miljø, og gir styrkene våre mulighet til å operere effektivt i nasjonale og internasjonale operasjoner. Det gir god samhandling, minsker faren for duplikater, tillater utskiftbarhet, fremmer standardisering og maksimerer logistikkstøtte på en økonomisk måte. NCS forvalter og gir informasjon om:

  • 17 millioner forsynin​​gsartikler
  • 34 millioner part-/artikkelnummer
  • To millioner produsenter og leverandører (NCAGE-koder og kontaktopplysninger)

Nasjonal kodifiseringsmyndighet

Alle norske forsyningsartikler skal følgelig Nato-kodifiseres og gis et unikt Nato Stock Number (NSN). Dette gjøres av The National Codification Bureau (NCB), som i Norge er Kodifiseringsseksjonen i materiellavdelingen til Forsvarsmateriell. Det norske NCB er det sentrale kontaktpunktet for Natos kodifiseringssystem (NCS).

Alle nye kontrakter om forsyningsartikler skal inneholde vilkår for gjennomføring av Nato-kodifisering. Se Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) §15: ​​​​​​​http://lovdata.no/forskrift/2013-10-25-1411/​

Den overordnede Kodifiseringsklausulen (Blankett 5004) og «Spørsmål vedrørende tekniske data for kodifisering i forbindelse med materiellanskaffelser» (Blankett 5006) kan du finne på denne siden.​

Nato Commercial and Governmental Entity Code

Alle bedrifter som har til hensikt å gjøre forretninger med det norske Forsvaret eller med Forsvaret i et Nato- og Pfp-land, må ha en Nato Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE Code). Ved eventuelle spørsmål knyttet til NCAGE-kode, vennligst ta kontakt med det norske NCB. https://eportal.nspa.nato.int/AC135public/scage/CageList.aspx

NMCRL: NATO ​MA​​​STER CATALOGUE OF REFERENCES FOR LOGISTICS​

NMCRL er en verdensomfattende database som inneholder alle NSN, alle part-/artikkelnummer knyttet til et NSN og alle foretak som er tildelt en ​NCAGE-kode.

Det er mulig å abonnere på NMCRL, noe som gir disse fordelene:

  • Oversikt over alt eget materiell som er tildelt NSN
  • Oversikt over all informasjon relatert til et NSN
  • Muligheter for å legge til produktinformasjon (bilder, etc.) for eget materiell tildelt et NSN.​​

Kontaktinformasjon:

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p>​Her finner du relaterte eksterne lenker:<br></p><p><a href="https://eportal.nspa.nato.int/AC135public/scage/cagelist.aspx" target="_blank">Registrere firmakode/NCAGE</a><br></p><p><a href="https://eportal.nspa.nato.int/AC135public/scage/cagelist.aspx" target="_blank">Søke i firmaregister</a><br></p><p><a href="http://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/nmcrl_e/index.html" target="_blank">NMCRL informasjon</a><br></p>

Publisert 29. desember 2015 14:14.. Sist oppdatert 26. september 2017 12:50.