​Ofte stilte spørsmål

Publisert 13. mars 2020 15:42.. Sist oppdatert 23. mars 2020 10:12.

 

 

forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarDefinisjonen av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle<h4>Definisjon av et mistenkt tilfelle</h4> Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier: <li>Har vært i et område med utbredt spredning av covid-19: Områder med spredning av covid-19</li> <li>Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av covid-19 sykdom</li> <li>Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 sykdom, uavhengig av om beskyttelsesutstyr er benyttet. </li> <li>Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter).</li> <li>Har vært på reise utenom Norden og er innlagt i helseinstitusjon.</li> <h4>Definisjon av et sannsynlig tilfelle</h4> Pasient med inkonklusiv test for covid-19 infeksjon eller positiv pan-coronatest og mistenkt i henhold til FHIs definisjon. <h4>Definisjon av et bekreftet tilfelle</h4> Pasient med laboratoriebekreftet infeksjon med covid-19 ved laboratorium med verifisert analysemetode, uavhengig av klinikk. forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarHva gjør du hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset?<li>De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer. </li> <li>Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse og varsle linjeleder.</li> <li>Helsemyndighetene ber alle om hjelp til å ikke blokkere de livsviktige telefonnumrene 113 og legevaktnummeret 116 117 hvis de er friske eller har spørsmål om korona. Disse numrene er forbeholdt personer som er reelt syke og avhengige av akutt helsehjelp.</li> Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. <a href="http://www.fhi.no">(se mer på: www.fhi.no)</a> forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarDefinisjon av nærkontakter (høyrisikoeksponering)Det skilles mellom «nærkontakter» som er eksponert for smitte, og «lavrisikokontakter» som kun er mulig eksponerte. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes: <li>Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.</li> <li>Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.</li> <li>Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.</li> <li>Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.</li> <li>Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand. </li> <li>Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr</li> <li>Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.</li> <li>Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19. </li>forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarDefinisjon av lavrisikokontakter (andre kontakter med lavrisikoeksponering)Med «lavrisikokontakter» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: <li>Er kjent å ha vært i nærheten av en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha hatt nærkontakt (høyrisikoeksponering – se avsnitt om nærkontakter).</li> <li>Har vært i områder med utbredt spredning: Områder med spredning av covid-19</li> <li>Har reist på samme transportmiddel som en person som er bekreftet syk med covid-19.</li> <li>Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, selv om anbefalte smitteverntiltak er fulgt. Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert ettersom utbruddet utvikler seg og FHI får mer kunnskap om infeksjonen.</li> forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarHvem skal ha hjemmeisolering?Hjemmeisolering anbefales for: <li>Bekreftet tilfelle, det vil si de som er bekreftet smittet med covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus. </li> <li>Mistenkt tilfelle, det vil si de som er syke og prøvetas for covid-19. </li> <li>Både nærkontakter og lavrisikokontakter endrer status til mistenkt tilfelle dersom de utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. </li>forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarHvem skal i hjemmekarantene?Hjemmekarantene: <li>Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle. </li> <li>Hjemmekarantene gjelder for personer som har vært på reise til alle andre land i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Etter 17. mars gjelder dette også for reiser til Finland og Sverige.</li>forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarHvem skal holde seg hjemme fra jobb?Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme fra jobb: <li>Du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, selv lette symptomer som vondt i halsen eller forkjølelse</li> <li>Du mistenker at du kan være smittet</li> <li>Du mistenker at du kan være smittet og venter på svar på prøven</li> <li>Du har fått bekreftet at du er smittet</li> <li>Du er bekreftet syk av covin19, men trenger ikke å legges inn på sykehus</li> <li>Du har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, eller bor sammen med en som er bekreftet smittet (nærkontakt). </li> <li>Du har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom. </li> <li>Du skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst fra alle land. Finland og Sverige er unntatt frem til 17. mars, etter dette inkluderes reiser til og fra disse landene også </li> <li>Det er i tillegg for FMA besluttet at våre ansatte ikke skal møte fysisk på jobb i første omgang frem til 26. mars, med mindre annet er bestemt av kapasitetssjef eller avdelingssjef. Hensikten er støtte opp regjeringens tiltak samtidig som vi sikrer en minimumsbemanning for å opprettholde kritiske funksjoner. Vi vil komme tilbake med mer informasjon knyttet til dette. </li> forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarJeg bor sammen med en person som er i karantene. Hva gjør jeg?Råd til personer som bor sammen med en nærkontakt: Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Se mer på <a href="https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/">(www.fhi.no)></a> forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarHva gjør jeg når jeg må være hjemme fra jobb fordi barnehage eller skole er stengt?Du kan bruke omsorgsdager. Hvis du ikke har flere omsorgsdager igjen må du gjøre en avtale med linjeleder. For mer informasjon, se www.nav.no.forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarSkal jeg være hjemme hvis jeg har vært på reise?Alle som har vært på reise i alle andre land skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Finland og Sverige er unntatt frem til 17. mars, etter dette inkluderes reiser til og fra disse landene også. Dette omfatter å: <li>ikke gå på jobb eller skole</li> <li>unngå reiser</li> <li>ikke ta offentlig transport</li> <li>unngå andre steder der man lett kan komme nær andre</li> <li>unngå nær kontakt med andre</li> Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det betyr at du i 14 dager etter hjemkomst må følge med på om reisemålet ditt legges til på lista over områder med vedvarende smitte. Hvis det skjer, skal du holde deg hjemme og ta kontakt med fastlegen. forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarHvilke områder har utpredt spredning av covid-19?Sjekk Utenriksdepartementet informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar på <a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/">UD</a> nettsider.forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarHvordan kan jeg forebygge at jeg blir smittet?<li>God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. </li> <li>Hold minst 1 meters avstand til andre personer. </li> forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarSlik smitter KoronavirusetIfølge Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet smitter Koronaviruset gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finner i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg på ansiktet. I Folkehelseinstituttets veileder er det listet opp flere tiltak for å forebygge smitte. <li>Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. </li> <li>Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. </li> <li>Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann. </li> <li>Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.</li> <li>Hold minst én meters avstand til personer som hoster. </li> <li>Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.</li> <li>Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste inn i albuekroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta. </li> <li>Finn alternativer til håndhilsing og klemming. </li> forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar
forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvarAndre forebyggende råd<li>Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb. </li> <li>Begrens håndhilsing, kyssing og klemming.</li> <li>Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet - virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen. </li> forsvarsmateriell_756_spørsmålogsvar