fluehjelm-stilling ledigfluehjelm-stilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/fluehjelm-stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6597

Er du ingeniør og har lyst til å jobbe med militær luftdyktighet?

Stillingen er i Teknisk avdeling som har det funksjonelle ansvaret for luftdyktighet og materiellsikkerhet på alle flytyper, inkludert det nye redningshelikopteret AW-101.

​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

​For at vi også fremover skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.​​​​

Luftkapasiteter er i sterk vekst og vi ser etter en ingeniør med høy grad av integritet og serviceinnstilling til en nyopprettet stilling i T​eknisk avdeling. Vi er lokalisert på Kjeller i Skedsmo kommune, kun 20 minutter fra hovedstaden. Teknisk avdeling har det funksjonelle ansvaret for luftdyktighet og materiellsikkerhet på alle flytyper, inkludert nytt redningshelikopter, AW-101.

:

 • Bidra til ivaretakelse av luftdyktighet, utarbeide og implementere regelverk som er nødvendig for mottak og driftssetting av nytt redningshelikopter.
 • Følge opp faglige krav og utdanne personell i forsvarssektoren.
 • Delta i internasjonale fora som er relatert til luftdyktighet på AW-101.
 • Utføre saksbehandling innenfor Luftkapasiteter sitt ansvarsområde.

Kvalifikasjo​ner:

 • Vi ser etter deg som har universitets- eller høgskoleutdanning på lavere nivå (bachelor) innen relevant fagkrets.
 • Du må ha minimum tre års tjeneste innen fagområdet luftdyktighetsvurderinger eller direkte understøttelse av slike vurderinger.
 • Du må ha erfaring fra fagmyndighetsutøvelse i Forsvarsmateriell luftkapasiteter, Luftfartstilsynet eller utenlandske militære eller sivile luftdyktighetsmyndigheter.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret.

Personlige egenskaper:​

 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene.
 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du kan vise til gode rutiner, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi til​byr:

 • Fast stilling innen et fagmiljø som er i sterk utvikling.
 • En spennende, hyggelig og inkluderende arbeidsplass.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter senioringeniør (kode 1181), lønnstrinn 65-75, Akademiker​​​ne mellom 563.500 og 680.200 kroner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonstilskudd til Statens pensjonskasse

Du må regne med noe reisevirksomhet. Det gjøres oppmerksom på at Forsvaret og Forsvarsmateriell er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver og tjenestested må kunne påregnes.

Ta kontakt med kontorsjef Jon Olsen telefon 971 99 505 for mer informasjon om stillingen.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. ​​

Publisert 1. september 2016 13:20.. Sist oppdatert 8. september 2016 09:14.