MilitærhospitaletMilitærhospitalethttp://forsvaret.no/media/PubImages/Militærhospitalet.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5673Militærhospitalet (Grev Wedels plass 1) like ved Akershus festning er Forsvarsmateriells hovedsete.

Juridisk direktør

​​​​​​Forsvarsmateriell er ansvarlig for en av landets største og mest komplekse kontraktsporteføljer. I tillegg håndterer Forsvarsmateriell en rekke andre juridiske problemstillinger innenfor et bredt spekter av fagområder. For å ivareta den juridiske funksjonen skal Forsvarsmateriell opprette en ny juridisk enhet som skal ledes av en juridisk direktør. Direktøren får en sentral rolle både i etableringen og videreutviklingen av den nye enheten.

Forsvarsmateriell har høye målsetninger til den nye juridiske enheten. Som juridisk direktør og leder av den nye enheten vil du ha ansvar for å bygge et sterkt og robust juridisk fagmiljø som har god virksomhetsforståelse og er praktisk anlagt. Enheten skal også fungere som strategisk rådgiver for Forsvarsmateriells ledelse. Siden enheten er nyetablert, vil du som leder også ha et ansvar for rekruttering av nye medarbeidere til enheten.

En viktig del av den juridiske enhetens oppgaver knytter seg til å håndtere Forsvarsmateriells omfattende kontraktsportefølje som omfatter et stort antall kontrakter både mot nasjonale og utenlandske kontraktsmotparter. Enheten er overordnet juridisk ansvarlig for alle kontrakter som inngås i Forsvarsmateriell, og vil ha en sentral rolle i utformingen av de juridiske prosessene i anskaffelses- og kontraktsarbeidet. Arbeidet med kontraktsporteføljen vil også omfatte nasjonal og internasjonal myndighetskontakt. I tillegg vil enheten ivareta behovet for juridisk bistand innenfor andre rettsområder, som arbeidsrett, forvaltningsrett og sikkerhetslovgivning. Enheten skal også være hovedkontaktpunkt mot Forsvarsdepartementets fellesjuridiske tjenester og eksterne juridiske fagmiljøer som leverer juridiske tjenester til Forsvarsmateriell.

Kvalifikasjoner:​

 • ​​Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med gode akademiske resultater.
 • Dokumenterte resultater fra relevant virksomhet og ledererfaring fra privat eller offentlig sektor.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.
 • Du må ha særskilt gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk.

​​​Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og evne til å bygge opp den nye enheten.
 • Handlekraft gjennom faglig styrke og praktiske anlegg.
 • Høy integritet.
 • Strukturert og nøyaktig med høy gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeidsevner på tvers av fagdisipliner og virksomhetsområder.
 • God formidlingsevne og med evne til å kommunisere komplekse problemstillinger på en forståelig måte.

Vi ti​lbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i en av Norges mest spennende juridiske lederjobber.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i etableringsfasen av Forsvarsmateriell.
 • Internasjonal eksponering.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.

For stillingen gjelder:​

 • Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.
 • Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted vil være Oslo.
 • Dersom du ønsker unntak på oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden.

​​​​​​Kontakttelefon:

​Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av drifts- og økonomidirektør Arne-Vetle P.H. Gulliksen på tlf: 23 09 30 64 eller på e-post: agulliksen@mil.no​.​​​

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rettearbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

 

 

Om ForsvarsmateriellOm Forsvarsmateriell<p>​​Forsvarsmateriell er en ny statlig etat opprettet 1. januar 2016. Forsvarsmateriell er ansvarlig for å anskaffe og forvalte materiell og utstyr for Forsvaret og andre etater i sektoren og består av fem fagkapasiteter: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-Kapasiteter, Luftkapasiteter og Felleskapasiteter. Hos oss jobber sivile og militære side om side med å investere i fremtidens forsvar samt sikre kampkraften til landstyrkene, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Forsvarsmateriell håndterer en av landets største kontraktsporteføljer som løpende består av om lag 500 kontrakter som inngås blant annet mot store internasjonale aktører og de største norske forsvarsaktørene med et totalbudsjett på om lag NOK 13 milliarder (2016).</p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=7

Publisert 29. april 2016 15:24.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:17.