Jurister - Kontraktsavdelingen

Ved Kontraktsavdelingen i Forsvarsmateriells IKT-kapasiteter har vi ledige stillinger som rådgiver/seniorkonsulent. Det vil bli tilsatt inntil tre personer.

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har en omfattende og kompleks portefølje av IKT-relaterte kontrakter. Kontraktsavdelingen er faglig og utførende ansvarlig for den merkantile delen av anskaffelsesprosessen til investeringsprosjekter og forvaltning og drift av IKT-materiell til Forsvaret. Avdelingen bidrar, med utgangspunkt i juridiske og markedsmessige muligheter, til nyskapning i samarbeid med IKT-kapasiteters andre av​delinger og eksterne oppdragsgivere.

Avdelingen er ansvarlig for avtaleinngåelser mot eksterne leverandører, og påser at disse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. Sentrale rettsområder er lov og forskrift om offentlige anskaffelser, EU/EØS-rett og IKT kontraktsrett. En sentral del av avdelingens arbeid er å utarbeide, kunngjøre, fremforhandle og eventuelt reforhandle store og komplekse IKT-kontrakter. I tillegg utføres forvaltning av eksisterende avtaleportefølje samt juridisk rådgivning relatert til anskaffelsesvirksomheten.

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal utøve merkantilt fagansvar innen avdelingens tildelte anskaffelsessaker, slik at disse blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til forretningsmessige prinsipper.
 • I stillingen inngår å planlegge, gjennomføre og styre komplekse anskaffelsesprosesser, foreta vurdering og oppfølging av mislighold, samt gjennomføre forhandlinger.
 • Du skal bistå fagavdelingene og etatens prosjekter med faglige råd og veiledning samt bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av anskaffelser og prosesser.

Kvalifikas​joner:

 • Du må ha master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen eller annen relevant utdannelse fra universitet eller høgskole og minst ett års relevant erfaring (rådgiverstilling krever minimum tre års relevant erfaring).
 • Du må ha erfaring med kontraktsforhandlinger og/eller kontraktsoppfølging.
 • Du må ha god kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt erfaring med gjennomføring av anskaffelser innenfor dette regelverket.
 • Du må ha erfaring med prosjektarbeid.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.
 • Du må ha høy arbeidskapasitet, en fleksibel arbeidsform og være initiativrik og ansvarsbevisst.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne, på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tilsetting.

Vi tilbyr:​​

 • ​​​​En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et  godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Stilingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn 580 000 til 672 000 kroner brutto per år. Seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn 515 000 til 622 000 kroner brutto per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingene får du ved henvendelse til, seksjonssjef Harald Slettemark, mobil: 928 54 738, seksjonssjef Hege Aak, mobil: 415 74 908 eller avdelingsdirektør Jan Westbye, mobil: 458 73 195.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 23. februar 2017 10:03..