Jobb og karriere

Er Forsvarsmateriell en arbeidsplass for deg?

Vår visjon og misjon er at vi utruster Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell. Tempoet i den teknologiske utviklingen og kompleksiteten og bredden i vår portefølje, gjør Forsvarsmateriell til en spennende arbeidsplass for karriereutvikling.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

forsvarsmateriell_8_ledigestillingerforsvarsmateriell_8_ledigestillingerhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=177Lene Teppati, siviløkonom i Forsvarsmateriell: – Jeg ønsker å utvikle meg og bli utfordret i lang tid fremover. Her får jeg jobbe med ulike mennesker og både norsk og internasjonal forsvarsindustri./media/PubImages/lene-farge.jpg
forsvarsmateriell_8_ledigestillingerforsvarsmateriell_8_ledigestillingerhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=178Kennet Nomeland, senioringeniør: – Alt handler om sluttbrukerne. Tenk hvilke muligheter Forsvaret kan få dersom vi kan observere og samtidig kringkaste live dronevideo til relevante beslutningstakere./media/PubImages/nomeland17.jpg


VI TILBYR:


 

 

Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaverMeningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver<p><span style="font-size:13px;"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/_meningsfull_KV%20Senja%20-%20Håkon%20Kjøllmoen%202.jpg" alt="_meningsfull_KV Senja - Håkon Kjøllmoen 2.jpg" style="margin:5px;" /></span></p><p><span style="font-size:13px;">Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser.</span></p><p><span style="font-size:13px;">Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.</span></p><p><span style="font-size:13px;"><br></span></p>
Kunnskapsrike kollegaerKunnskapsrike kollegaer<p class="forsvaretElement-p"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/_kunnskap_KV%20Sat_sbr_7.jpg" alt="_kunnskap_KV Sat_sbr_7.jpg" style="margin:5px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsmateriell er en kunnskapsbedrift med 1300 ansatte, med en kombinasjon av sivil og militær kompetanse som er helt avgjørende for at vi kan levere på våre oppdrag. Hos oss jobber blant andre merkantile eksperter, jurister, ingeniører og økonomer.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsmateriells oppgaver blir stadig mer sammensatte og komplekse. Som ansatt hos oss får du jobbe i team med de ​beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p>
Internasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeid<p><span style="font-size:13px;"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/internasjonalt_C3vA4XwWMAAN-8H.jpg" alt="internasjonalt_C3vA4XwWMAAN-8H.jpg" style="margin:5px;" /></span></p><p><span style="font-size:13px;">Forsvarssektoren samarbeider med mange internasjonale aktører for å dra nytte av informasjon, kompetanse og kosteffektive, felles løsninger. Forsvarsmateriell er involvert i internasjonalt samarbeid på en rekke områder. Dette er knyttet til felles anskaffelser eller livsløpssamarbeid, informasjonsutveksling og industrisamarbeid.</span><span style="font-size:13px;"> </span></p><p><span style="font-size:13px;"><br></span></p>
Kurs og videreutdanningKurs og videreutdanning<p><span style="font-size:13px;">Vi utvikler kontinuerlig kompetansen hos våre medarbeidere, og det er gode muligheter for videreutdanning og kursing. Vi tilbyr blant annet prosjektlederutdanningen Prinsix, som er Forsvarets prosjektstyringsmodell.</span><br></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Prinsix utdanningsprogram er et helhetlig og målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse. Programmet er beregnet på ansatte i Forsvarsmateriell, Forsvaret, og alle etater i forsvarssektoren som anskaffer materiell gjennom prosessen; «Fremskaffelse av materielle kapasiteter til forsvarssektoren».</span></p><p><span style="font-size:13px;">Les mer om Prinsix <a href="https://forsvaret.metierportal.no/" target="_blank">her</a>.</span></p><p>Som fagmyndighet for forsvarsmateriell i Norge, er vi underlagt NATO-standarder og tilbyr relevant utdanning for å ivareta dette ansvaret.<br></p><p><span style="font-size:13px;"></span>Vi har anledning til å benytte kurstilbud i regi av Forsvaret.<br></p><p><br></p>
Mulighet til å balansere jobb og fritidMulighet til å balansere jobb og fritid<p class="forsvaretElement-p"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/_trening_20161005AA_Orientering_01.t57f52fcd.m800.x3a1b441%20copy.jpg" alt="_trening_20161005AA_Orientering_01.t57f52fcd.m800.x3a1b441 copy.jpg" style="margin:5px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsmateriell skal være et godt sted å være. Hos oss har du anledning til å ha fleksibel arbeidstid. Normal arbeidstid er fra 07.30 - 15.30, med kjernetid fra 09.00 - 14.30.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Enkelte av våre arbeidssteder tilbyr barnehage.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Vi har en avtale med Forsvarets bedriftshelsetjeneste.</p><p class="forsvaretElement-p"><br></p>
Gunstige pensjons- og forsikringsordningerGunstige pensjons- og forsikringsordninger<p><span style="font-size:13px;">I Forsvarsmateriell har vi gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom <a href="https://www.spk.no/">Statens pensjonskasse</a> samt gratis medlemskap i <a href="https://www.fp.no/" target="_blank">Forsvarets personellservice</a> som også tilbyr gunstige forsikringer, lån og spareordninger. </span></p><p><span style="font-size:13px;"><br></span></p>
Trening i arbeidstidenTrening i arbeidstiden<p class="forsvaretElement-p"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/HD2A3448.t5836911d.m1600.x7dd9654a.jpg" alt="HD2A3448.t5836911d.m1600.x7dd9654a.jpg" style="margin:5px;" /></p><p class="forsvaretElement-p">Du har anledning til å trene inntil to timer per uke i arbeidstiden hvis tjenesten tillater det. Vi har tilgang til militære treningssentre med styrkerom og ulike gruppetimer ved alle våre lokasjoner.<br></p>


Som ansatt i Forsvarsmateriell må du kunne identifisere deg med våre verdier: integritet, respekt og ansvar. Du må også vise lojalitet til våre etiske regler.Har du spørsmål angående karriere eller jobbmuligheter?

SEnD E-post

LEDIGE STILLINGER


Vil du bli vår nye kollega? 

Når vi er på jakt etter nye kollegaer ser vi etter deg som er kompetent og engasjert. Du må kunne identifisere deg med våre kjerneverdier som er integritet, respekt og ansvar. Du må også vise lojalitet til våre etiske regler.      Følg oss på finn.no for fortløpende oppdatering om våre nye stillinger

Ja takk!


 

 

forsvarsmateriell_8_ledigestillingerforsvarsmateriell_8_ledigestillingerhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=176/media/PubImages/Karrieredagen_NTNU_3 edit.jpg


STUDENTER OG NYUTDANNEDE

Forsvarsmateriell er en spennende arbeidsplass for deg som nyutdannet. Hos oss får du gode muligheter til å utvikle deg. 

Forsvarsmateriell er en spennende arbeidsplass med viktige og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi er den største virksomheten med kompetanse på militær teknologi i Norge. Hos oss har vi både sivile og militære ansatte, og du finner fageksperter innen alle kategorier og studieretninger.                                                

Hos oss har du mulighet til å jobbe med det siste innen ulike teknologiområder, og med noen av de mest krevende anskaffelsesprosessene som gjøres i forsvarssektoren i dag.                                                 

Vi er alltid på utkikk etter kollegaer med høy kompetanse og nye ideer.

Våre medarbeidere har ulik bakgrunn, men felles for dem alle er at de brenner for faget sitt og er svært motiverte for å løse de utfordringene Forsvarsmateriell står ovenfor. Vi er alltid på utkikk etter kollegaer med høy kompetanse og nye ideer. Som person har du faglig integritet, du er nysgjerrig, en god lagspiller og du har et ønske om å bidra til at vi leverer og utvikler oss.                                                 

Som ansatt i Forsvarsmateriell må du kunne identifisere deg med våre verdier: integritet, respekt og ansvar. Du må også vise lojalitet til våre etiske regler.                                                                             


Karrieredager

I løpet av høsten 2018 skal Forsvarsmateriell delta på følgende karrieredager ved norske utdanningsinstitusjoner:  

NHH i Bergen – 14. september  

- Universitetet i Tromsø – 14. september  

- Universitetet i Oslo – 18. september  

- NTNU i Trondheim – 21. september  

 Ledige stillinger

 

 

Prosjektleder prosjektavdelingenProsjektleder prosjektavdelingenKolsås8/21/2018 10:00:00 PM2018-08-21T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/prosjektleder-prosjektavdelingen
Senioringeniør ved skrog- og designseksjonenSenioringeniør ved skrog- og designseksjonenLoddefjord8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/senioringeniør-ved-skrog-og-designseksjonen
Saksbehandler innen Maskin og hjelpesystemerSaksbehandler innen Maskin og hjelpesystemerLoddefjord8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/saksbehandler-innen-maskin-og-hjelpesystemer
Overingeniør electro magnetic compatibility (EMC)Overingeniør electro magnetic compatibility (EMC)Fåberg8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/overingeniør-electro-magnetic-compatibility-(emc)
Overingeniør elektronisk krigføring (EK)Overingeniør elektronisk krigføring (EK)Kolsås8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/overingeniør-elektronisk-krigføring-(ek)
Senioringeniør - Integrert logistikkstøtteSenioringeniør - Integrert logistikkstøtteKolsås8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/integrert-logistikkstøtte
Seniorrådgiver strategi og planleggingSeniorrådgiver strategi og planleggingOslo8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/seniorrådgiver-strategi-og-planlegging
ProsjektledereProsjektledereKolsås8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/prosjektledere
RådgiverRådgiverKolsås8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/rådgiver
Masterdataforvalter/SAP konsulentMasterdataforvalter/SAP konsulentKolsås8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/masterdataforvalter-sap-konsulent
Tekstilingeniør/teknisk saksbehandlerTekstilingeniør/teknisk saksbehandlerKolsås8/25/2018 10:00:00 PM2018-08-25T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/tekstilingeniør-teknisk-saksbehandler
Seniorkonsulent ressurskoordineringSeniorkonsulent ressurskoordineringKolsås8/26/2018 10:00:00 PM2018-08-26T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/seniorkonsulent-ressurskoordinering
Strategisk samarbeid - seniorrådgivere/rådgivereStrategisk samarbeid - seniorrådgivere/rådgivereKolsås8/26/2018 10:00:00 PM2018-08-26T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/seniorrådgivere-rådgivere
ArkivmedarbeiderArkivmedarbeiderOslo8/30/2018 10:00:00 PM2018-08-30T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/arkivmedarbeider
Overingeniør Flyteknikk/Redningsutstyr og personlig flygerutrustningOveringeniør Flyteknikk/Redningsutstyr og personlig flygerutrustningKjeller8/31/2018 10:00:00 PM2018-08-31T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/overingeniør-flyteknikk-redningsutstyr-og-personlig-flygerutrustning
Rådgiver / Merkantil saksbehandlerRådgiver / Merkantil saksbehandlerKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/saksbehandler-rådgiver-kontraktsavdelingen
Seniorkonsulent materielldataforvaltningSeniorkonsulent materielldataforvaltningKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/seniorkonsulent-materielldataforvaltning
Senioringeniør innen tjenesteorientert arkitektur og informasjonsutvekslingSenioringeniør innen tjenesteorientert arkitektur og informasjonsutvekslingKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/senioringeniør-innen-tjenesteorientert-arkitektur-og-informasjonsutveksling
Overingeniør innen tjenesteorientert arkitektur og informasjonsutvekslingOveringeniør innen tjenesteorientert arkitektur og informasjonsutvekslingKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/overingeniør-innen-tjenesteorientert-arkitektur-og-informasjonsutveksling
Overingeniør innen informasjonsutveksling og integrasjonOveringeniør innen informasjonsutveksling og integrasjonKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/overingeniør-innen-informasjonsutveksling-og-integrasjon
IT-arkitektIT-arkitektKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/it-arkitekt
Erfaren virksomhetsarkitektErfaren virksomhetsarkitektKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/erfaren-virksomhetsarkitekt
Seniorrådgiver / Merkantil saksbehandlerSeniorrådgiver / Merkantil saksbehandlerKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/saksbehandler-seniorrådgiver-kontraktsavdelingen
Overingeniører våpenteknologiOveringeniører våpenteknologiKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/overingeniører-våpenteknologi
Deltid juridisk seksjonDeltid juridisk seksjonOslo9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/deltid-juridisk-seksjon
Førstekonsulent / Merkantil saksbehandlerFørstekonsulent / Merkantil saksbehandlerKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/saksbehandler-førstekonsulent-kontrakstavdelingen
Seniorkonsulent / Merkantil saksbehandlerSeniorkonsulent / Merkantil saksbehandlerKolsås9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/saksbehandler-seniorkonsulent-kontraktsavdelingen
Senioringeniør måleteknikkSenioringeniør måleteknikkTerningmoen9/1/2018 10:00:00 PM2018-09-01T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/senioringeniør-måleteknikk-(2)
Senioringeniør - dataforvaltningSenioringeniør - dataforvaltningKolsås9/8/2018 10:00:00 PM2018-09-08T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/senioringeniør-dataforvaltning
Økonomimedarbeider i prosjektavdelingenØkonomimedarbeider i prosjektavdelingenLoddefjord9/8/2018 10:00:00 PM2018-09-08T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/økonomimedarbeider-i-prosjektavdelingen
Senioringeniør nettverkskommunikasjonSenioringeniør nettverkskommunikasjonKolsås9/11/2018 10:00:00 PM2018-09-11T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/senioringeniør-nettverkskommunikasjon
Overingeniør nettverkskommunikasjonOveringeniør nettverkskommunikasjonKolsås9/11/2018 10:00:00 PM2018-09-11T22:00:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/overingeniør-nettverkskommunikasjon