Jobb og karriere

Forsvarsmateriell – noe for deg?

Vi jobber daglig med å finne løsninger som gir Forsvaret den kampkraften som kreves for å møte fremtidens utfordringer. Tempoet i den teknologiske utviklingen samt store viktige materiellprosjekter gjør Forsvarsmateriell til en spennende og meningsfull arbeidsplass for både sivile og militære ansatte.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

forsvarsmateriell_8_ledigestillingerforsvarsmateriell_8_ledigestillingerhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=177Lene Teppati, siviløkonom i Forsvarsmateriell: – Jeg ønsker å utvikle meg og bli utfordret i lang tid fremover. Her får jeg jobbe med ulike mennesker og både norsk og internasjonal forsvarsindustri./media/PubImages/lene-farge.jpg
forsvarsmateriell_8_ledigestillingerforsvarsmateriell_8_ledigestillingerhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=178Kennet Nomeland, senioringeniør: – Alt handler om sluttbrukerne. Tenk hvilke muligheter Forsvaret kan få dersom vi kan observere og samtidig kringkaste live dronevideo til relevante beslutningstakere./media/PubImages/nomeland17.jpg


VI TILBYR:


 

 

Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaverMeningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver<p><span style="font-size:13px;"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/_meningsfull_KV%20Senja%20-%20Håkon%20Kjøllmoen%202.jpg" alt="_meningsfull_KV Senja - Håkon Kjøllmoen 2.jpg" style="margin:5px;" /></span></p><p><span style="font-size:13px;">En stor del av vår hverdag består av å gi råd som har betydning for landets sikkerhet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret, på en effektiv måte og med høy kvalitet. Vi skal også følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med å opprettholde og videreutvikle norsk forsvarsindustri.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Sik</span><span style="font-size:13px;">kerhetssituasjonen er i stadig endring. Forsvarssektoren må derfor kontinuerlig utvikles og moderniseres, samtidig som vi ivaretar det materiellet som brukes i dag. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Det stilles høye krav til oss som leverandør. Vi arbeider kontinuerlig med om lag 200 pågående prosjekter og 500 kontrakter. Investeringsbehovene framover er på flere titalls milliarder kroner. Vårt mål er å få mer og bedre forsvar for pengene.</span></p><p><span style="font-size:13px;"><br></span></p>
Kunnskapsrike kollegaerKunnskapsrike kollegaer<p class="forsvaretElement-p"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/_kunnskap_KV%20Sat_sbr_7.jpg" alt="_kunnskap_KV Sat_sbr_7.jpg" style="margin:5px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsmateriell er en kompetansebedrift med 1300 ansatte. Hos oss jobber blant andre merkantile eksperter, jurister, ingeniører, økonomer og IKT-personell. De ansatte har en god blanding av sivil og militær bakgrunn.  Fire av fem medarbeidere har bachelorgrad eller høyere.</p><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsmateriells oppgaver blir stadig mer sammensatte og komplekse, og derfor er det viktig at vi ansetter mennesker med variert og ulik kunnskap. Som ansatt hos oss får du jobbe i team med de ​beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p>
Internasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeid<p><span style="font-size:13px;"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/internasjonalt_C3vA4XwWMAAN-8H.jpg" alt="internasjonalt_C3vA4XwWMAAN-8H.jpg" style="margin:5px;" /></span></p><p><span style="font-size:13px;">Forsvaret har behov for å samarbeide med mange internasjonale aktører for å dra nytte av informasjon, kompetanse og kosteffektive, felles løsninger. Forsvarsmateriell er involvert i internasjonalt samarbeid på en rekke områder. Dette er knyttet til felles anskaffelser eller livsløpssamarbeid, informasjonsutveksling og industrisamarbeid.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Et eksempel er samarbeidet mellom Norge og Tyskland i forbindelse med innkjøpet av nye ubåter, som etterhvert skal erstatte ULA-klassen. Avtalen omfatter også trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene. </span></p><p><span style="font-size:13px;"><br></span></p>
Kurs og videreutdanningKurs og videreutdanning<p><span style="font-size:13px;">F</span><span style="font-size:13px;">ors</span><span style="font-size:13px;">varsmateriell verdsetter kompetansebygging hos sine ansatte. Hos oss er det gode muligheter for videreutdanning og kursing. Vi tilbyr blant annet prosjektlederutdanningen Prinsix, som er Forsvarets prosjektstyringsmodell.</span><br></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">Prinsix utdanningsprogram er et helhetlig og målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse. Programmet er beregnet på ansatte i Forsvarsmateriell, Forsvaret, og alle etater i forsvarssektoren som anskaffer materiell gjennom prosessen; «Fremskaffelse av materielle kapasiteter til forsvarssektoren».</span></p><p><span style="font-size:13px;">Les mer om Prinsix <a href="https://forsvaret.metierportal.no/" target="_blank">her</a>.</span></p><p><span style="font-size:13px;"></span>Det er også mulig å benytte seg av andre kurstilbud i regi av Forsvaret.<br></p><p><br></p>
Mulighet til å balansere jobb og fritidMulighet til å balansere jobb og fritid<p class="forsvaretElement-p"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/_trening_20161005AA_Orientering_01.t57f52fcd.m800.x3a1b441%20copy.jpg" alt="_trening_20161005AA_Orientering_01.t57f52fcd.m800.x3a1b441 copy.jpg" style="margin:5px;" /><br></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsmateriell skal være et godt sted å være. Hos oss har du anledning til å ha fleksibel arbeidstid. Normal arbeidstid er fra 07.30 - 15.30, med kjernetid fra 09.00 - 14.30.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Enkelte av våre arbeidssteder tilbyr barnehage.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Ansatte kan benytte seg av Forsvarets bedriftshelsetjeneste.</p><p class="forsvaretElement-p"><br></p>
Gunstige pensjons- og forsikringsordningerGunstige pensjons- og forsikringsordninger<p><span style="font-size:13px;">I Forsvarsmateriell har vi tilgang til gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom <a href="https://www.spk.no/">Statens pensjonskasse</a> samt gratis medlemskap i <a href="https://www.fp.no/" target="_blank">Forsvarets personellservice</a> som også tilbyr gunstige forsikringer, lån og spareordninger. </span></p><p><span style="font-size:13px;"><br></span></p>
Trening i arbeidstidenTrening i arbeidstiden<p class="forsvaretElement-p"><img src="/forsvarsmateriell/SiteAssets/Lists/AccordionList/AllItems/HD2A3448.t5836911d.m1600.x7dd9654a.jpg" alt="HD2A3448.t5836911d.m1600.x7dd9654a.jpg" style="margin:5px;" /></p><p class="forsvaretElement-p">Du har anledning til å trene inntil to timer per uke i arbeidstiden hvis tjenesten tillater det. Vi har tilgang til militære treningssentre med styrkerom og ulike gruppetimer ved alle våre lokasjoner.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p>


Ansatte i Forsvarsmateriell må kunne identifisere seg med våre verdier: integritet, respekt og ansvar. Det er utarbeidet etiske regler i Forsvarsmateriell som alle ansatte må forholde seg til.  Har du spørsmål angående karriere eller jobbmuligheter?

SEnD E-post

LEDIGE STILLINGER


Har du lyst til å jobbe med fremtidens teknologi? 

For å fortsette å utvikle oss og levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med kompetanse innen både tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag.Følg oss på finn.no for fortløpende oppdatering om våre nye stillinger

Ja takk!


 

 

forsvarsmateriell_8_ledigestillingerforsvarsmateriell_8_ledigestillingerhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=176/media/PubImages/Karrieredagen_NTNU_3 edit.jpg


STUDENTER OG NYUTDANNEDE

Unge, dyktige mennesker som ønsker å utvikle seg er viktig for Forsvarsmateriell. Vi jobber aktivt med å fortelle studenter og andre om de mulighetene vi kan tilby og opplever også økende interesse for å jobbe hos oss. 

Forsvarsmateriell er en veldig spennende arbeidsplass med viktige og utfordrende arbeidsoppgaver for merkantile eksperter, jurister, ingeniører, økonomer, IKT-personell og administrativt ansatte.                                       

Etter kun halvannet år i drift er Forsvarsmateriell inne på alle Universums fire lister over attraktive arbeidsgivere blant studenter innen ulike studieretninger.                                      

Hos oss har man mulighet til å jobbe med det siste innen avansert teknologi, eller med noen av de mest krevende anskaffelsesprosessene som gjøres i Norge i dag.                                       

Vi er alltid på utkikk etter kollegaer med høy kompetanse og nye ideer.

Våre medarbeidere har ulik bakgrunn, men felles for dem alle er at de brenner for faget sitt og er svært motiverte for å løse de utfordringene Forsvarsmateriell står ovenfor. Vi er alltid på utkikk etter folk med høy kompetanse og nye ideer. Som person har du faglig integritet, du er nysgjerrig, en god lagspiller og du har et ønske om at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.                                       

Ansatte i Forsvarsmateriell må kunne identifisere seg med våre verdier: integritet, respekt og ansvar. Det er utarbeidet etiske regler i Forsvarsmateriell som alle ansatte må forholde seg til.                                                                     

 Ledige stillinger

 

 

Strukturforvalter - lagerStrukturforvalter - lagerKolsås12/14/2017 10:55:00 PM2017-12-14T22:55:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/strukturforvalter-lager
Overingeniør stridskjøretøyOveringeniør stridskjøretøyKolsås1/2/2018 10:55:00 PM2018-01-02T22:55:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/overingeniør-stridskjøretøy
KvalitetsrevisjonslederKvalitetsrevisjonslederKolsås1/8/2018 10:55:00 PM2018-01-08T22:55:00Zhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/kvalitetsrevisjonsleder