Økonomimedarbeider Prosjekt Nye ubåter

​Forsvarsmateriells avdeling Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner.

Regjeringen har bestemt å videreføre undervannsbåtkapasiteten, og i den forbindelse er det etablert et prosjekt for anskaffelse av nye undervannsbåter. Dette prosjektet er det største og mest omfattende av prosjektene underlagt FMA Maritime kapasiteter.

Som en del av Prosjekt Nye ubåter er det behov for en økonomimedarbeider.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av betalingsforpliktelser og økonomisituasjon for prosjektet
 • Bistå PL og økonomiansvarlige med tilretteleggelse og oppfølging av nødvendige økonomiaktiviteter ifm kontraktsoppfølging, endringsbehandlinger og leveranser
 • Ha ansvar for innkjøp/innkjøpsordre og kunne bruke forsyningsportalen ved behov
 • Bistå med regnskapsmessige posteringer og bistå med utarbeidelse av økonomirelaterte dokumenter
 • Utarbeide rapporter innenfor eget fagområde
 • Forestå økonomirapportering iht retningslinjer og interne rutiner
 • Saksbehandle og bidra til øvrige arbeider i prosjektet

Kvalifikasjoner

 • Krav til bachelor eller tilsvarende, økonomifaglig fordypning
 • Krav til minimum 3 års relevant erfaring innen fagområdet
 • Krav til erfaring i bruk av ERP systemer som SAP eller tilsvarende
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Ønskelig med master/bachelor innen økonomiske/ administrative fag
 • Det er ønskelig med prosjekterfaring
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et dynamisk prosjektteam som arbeider svært tett
 • Strukturert, mål- og resultatbevisst
 • Initiativrik
 • God vurderingsevne og helhetsoversikt
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Førstekonsulent kode 1408 lønnsspenn kroner 446.900,- til kroner 499.600,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til Arnth Lien:
e-post: arlien@mil.no eller tlf: 5550 4678.

Kandidater som blir innkalt til intervju kan få presentert case-oppgaver og det vil bli gjennomført engelsk språktest.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.
De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell
vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 8. januar 2018 13:18..