Controller til Kampflyavdelingen

Anskaffelsen av kampfly F-35 er administrativt underlagt Forsvarsmateriell og er det største investeringsprosjektet Forsvarsmateriell gjennomfører. Kampflyavdelingen er opprettet for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 våpensystem.

Kampflyavdelingen søker nå en controller som skal jobbe med internkontroll og økonomisk styring.

Som controller vil du ha ansvaret for rapportering, gjøre avviksanalyser, utarbeide økonomirapporter samt bistå avdelingen ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Internkontroll
 • Rapportering
 • Avviksanalyser
 • Budsjett og prognosearbeid (både kontant- og virksomhetsregnskap)
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Minst to års erfaring som controller/businesscontroller
 • Godkjent utdanning på bachelornivå innen økonomi/finans. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God kompetanse i excel og andre digitale verktøy
 • God kjennskap og forståelse for ERP-systemer. Vi benytter SAP
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig 

Ønskelig:

 • Master innen økonomi/finans/administrasjon
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring eller kunnskap om forsvarssektoren 

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Positiv, initiativrik og selvgående
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden. 
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som  seniorkonsulent, lønnsspenn 517 700 til 569 000 kroner brutto per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kampflyavdelingen er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at avdelingen skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endringer i arbeidssted må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt oberstløytnant Bård Viken på tlf: 910 06 316 eller via e-post: bviken@f35.mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater  til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Publisert 11. april 2018 16:01..