Delprosjektleder - oppdragssstøttesystemer

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer.

Luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi nå motivert delprosjektleder for oppdragsstøttesystemer.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingens hovedoppgave er å lede arbeidet med å etablere systemer som trengs for å støtte den operative virksomheten (mission support system), og tilhørende infrastruktur for kommando, kontroll og informasjonssystemer (K2IS)
 • Fremskaffe alle kravene til Mission Support System og K2IS infrastruktur
 • Formidle krav og behov til leverandøren
 • Følge opp prosessen for utvikling av løsninger opp mot leverandøren
 • Påse at løsninger for Mission Support System og K2IS infrastruktur er godkjent i Forsvaret og relevante aktører før utvikling hos leverandør starter
 • Følge opp utvikling og installasjoner av Mission Support System og K2IS infrastruktur
 • Planlegge og gjennomføre testing, verifikasjon, validering og godkjenning av Mission Support System og K2IS infrastruktur
 • Fremskaffe teknisk og forvaltningsmessige godkjenninger for Mission Support System og K2IS infrastruktur
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • To års prosjekterfaring, gjerne erfaring som prosjektleder
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Godkjent relevant universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad
 • Prosjektfaglig utdanning - PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende, det er ønskelig at du er sertifisert. Manglede formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes innen et år etter tiltredelse.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT-verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint mm)
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Det er i tillegg ønskelig at du har: 

 • Militær utdanning, gjerne operativ -eller etterretningsutdanning 
 • Kurs innenfor mission support 
 • Arbeidsoppgaver relatert til mission support
 • Erfaring fra militære luftoperasjoner

Personlige egenskaper

 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene.
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt 

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Bedriftshelsetjeneste
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden 
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, lønnsspenn fra 553 200 til 650 200 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særdeles godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt sjef for prosjektavdelingen Harald Sveen på tlf: 63 80 86 05 eller 934 83 280

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. februar 2018 15:43..