Direktør Felleskapasiteter

Felleskapasiteter har fagmyndighet og systemansvar for det materiell som kapasiteten anskaffer. Dette innebærer blant annet å sørge for utgivelse av regelverk for bruk, vedlikehold og forvaltning av materiellet, samt å følge opp materiellsikkerhet og driftssikkerhet frem til det skal tas ut av bruk. Enheten har ca. 130 ansatte med lokalisering på Kolsås, Kjeller, Haakonsvern og Raufoss.

Vi søker en leder som evner å kombinere et strategisk perspektiv med gjennomføringskraft. Som direktør for Felleskapasiteter i Forsvarsmateriell vil du ha ansvar for anskaffelser av materiell til forsvarssektoren, herunder; ammunisjon, eksplosiver EOD (eksplosive ordnance disposisjon) materiell, sanitetsmateriell, veterinærmateriell, personlig bekledning og intendantutrustning, avdelingsmateriell, basemateriell, ABC kjemikalier, vernemateriell, drivstoff og smøremidler, tannlegemateriell, samt forpleining og proviant. Stillingen inngår i ledergruppen i Forsvarsmateriell og rapporterer til Forsvarsmateriells direktør.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede og organisere arbeidet i Fellekapasiteter
 • Representere Forsvarsmateriell i ulike nasjonale og internasjonale sammenhenger
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på MSc-nivå gjerne med tilleggsutdannelse innen ledelse
 • Fem til ti års ledererfaring fra tilsvarende stilling
 • Særskilt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til strengt Hemmelig
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig sektor og spesielt forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • God forståelse for rollen som toppleder
 • Strategisk med gode analytiske evner
 • Du kjennetegnes ved å være en trygg, inspirerende og fleksibel leder med gjennomslagskraft og med høy integritet
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøer
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlag

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage

Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsspenn fra 792 700 til 910 900 kroner brutto per år i tillegg tilkommer lederlønnstillegg. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt oberst Lars Torgeir Dahl på tlf: 990 92 566 eller e-post: ltdahl@mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Publisert 13. april 2018 11:28.. Sist oppdatert 13. april 2018 14:12.