Direktør for avdeling for fellestjenester

Avdeling for fellestjenester leverer støttetjenester til hele Forsvarsmateriell innenfor HR, informasjon- og kommunikasjon, juridisk, sikkerhet, compliance og strategi- og planarbeid. Avdelingen er delt i fire seksjoner og består av cirka 60 medarbeidere. Vi søker nå en leder for avdelingen.

Som direktør for avdeling for fellestjenester vil du ha ansvar for koordinering, styring og utvikling av områdene som avdelingen har ansvar for. Stillingen inngår i Forsvarsmateriells direktør sin ledergruppe. Forsvarsmateriell er en etat under utvikling, og endringer i oppgaver og ansvar må påregnes.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede og organisere avdeling for fellestjenester
 • Utarbeide og følge opp avdelingens aktivitets- og handlingsplan
 • Koordinere tiltak og aktiviteter på tvers av seksjoner og opp mot andre avdelinger i Forsvarmateriell
 • Videreutvikle avdelingens tjenester og leveranser i tråd med Forsvarsmateriells virksomhetsplan
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen strategi, administrasjon, organisasjon, samfunnsvitenskap, statsvitenskap, jus eller økonomi, gjerne med tilleggsutdannelse innen ledelse
 • Erfaring med strategi- og planarbeid, målstyring og rapportering
 • Fem til ti års ledererfaring fra tilsvarende rolle, med dokumentert gode resultater
 • Særskilt god fremstillingsevne skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato secret

Personlige egenskaper

 • Evne til å beslutte og gjennomføre komplekse prosesser
 • Særlig gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne å skape relasjoner og bygge nettverk
 • Systematisk og målrettet
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøer
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vektlegges.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Tilgang til treningssenter i nabobygget, og muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsspenn fra 792 700 til 910 900 kroner. I tillegg tilkommer lederlønnstillegg. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt brigader Anne Rydning på tlf: 474 63 490 eller via e-post: arydning@mil.no eller HR-rådgiver Nina Elisabeth Smeby på tlf: 934 05 010 eller via e-post: e-nsmeby@mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Publisert 13. april 2018 13:47.. Sist oppdatert 13. april 2018 13:50.