Føstekonsulenter FIF 3.0

Er du vår nye medarbeider innen teknisk forvaltning i SAP?

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter skal nå knytte til seg nye ressurser med SAP-kompetanse for å styrke kapasiteten til å utvikle smarte konsepter for teknisk forvaltning.

Denne aktiviteten prosjektorganiseres og stillingene er tidsbegrenset til tre år med mulighet for forlengelse.

Til Driftsstyringsavdelingen søker vi to førstekonsulenter som skal inngå i et prosjektteam for å understøtte implementering av SAP i forsvarssektoren. Vi søker deg som ønsker å jobbe med tekniske og logistiske forvaltningssystemer.

Arbeidsoppgaver

 • Levere tjenester som funksjonell ressurs for prosjekt- og linjeorganisasjonen i Maritime kapasiteter
 • Være fagressurs SAP for innføring av FIF SAP for maritimt materiell
 • Bidra til at driftsstyringssystemene til enhver tid har den funksjonalitet og informasjonskvalitet som kreves for sikker og effektiv
  forvaltning av maritimt materiell i FIF
 • Bidra til etablering av planer for utrulling av fartøysystemer koordinert med Maritime kapasiteters driftsorganisasjon
 • Bidra til utvikling av konsepter for realisering av maritimt materiell i SAP og IFS, og saksbehandle løsningsalternativer mht. tilstrekkelige data for effektiv drift av fartøy og systemer
 • Støtte utvikling og gjennomføring av planer for opplæring for Maritime kapasiteter og Sjøforsvaret
 • Støtte utvikling og dokumentering av jobbstøtter og prosedyrer for effektiv bruk av prosesser i Maritime kapasiteter

Kvalifikasjoner

 • Krav til bachelor eller tilsvarende
 • Krav til minimum to års relevant erfaring innen forvaltning av materiell i ERP-systemer
 • Det kreves god virksomhetsforståelse fra teknisk virksomhet
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning i Forsvarssektorens ERP-systemer
 • Det er ønskelig med to års erfaring med drift av komplekst materiell i SAP
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et dynamisk prosjektteam som arbeider svært tett
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden såfremt tjenesten tillater det

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, lønnsspenn kroner 446.900,- til kroner 499.600,- brutto pr. år.
Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til Kommandørkaptein Jørn Austbø: e-post: jaustbo@mil.no eller tlf: 5550
4059. Orlogskaptein Frode Skar e-post: fskar@mil.no eller tlf. 5550 2779.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.
De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 16. november 2017 14:58.. Sist oppdatert 16. november 2017 15:14.