Ingeniør - implementering av SAP

Forsvarssektoren har tatt i bruk SAP som forvaltningssystem og Forsvarsmateriell vil de kommende årene ta i bruk systemet for militært materiell. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter skal nå knytte til seg nye ressurser med SAP-kompetanse for å styrke kapasiteten til å utvikle smarte løsninger.

Arbeidet prosjektorganiseres og stillingene er tidsbegrenset til tre år.

Til Maritime kapasiteters systemavdeling søker vi en avdelingsingeniør som skal inngå i prosjektgruppe for implementering av SAP for militære fartøyer. Vi søker deg som har relevant erfaring og som ønsker å jobbe med å tilrettelegge for styring av maritimt militært materiell i SAP.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge strukturer, vedlikeholdsplaner og dokumentasjon fra randsystemer for overføring til SAP 
 • Analysere datakvalitet og utvikle informasjon når det er nødvendig for rett strukturering av materiell i SAP
 • Dokumentere systemløsning og utvikle jobbstøtter og prosedyrer i tråd med virksomhetsprosesser i Maritime kapasiteter 
 • Støtte ved opplæring av personell i Maritime kapasiteter
 • Bidra til at driftsstyringssystemene IFS og SAP til enhver tid har den funksjonalitet og informasjonskvalitet som kreves for sikker og effektiv forvaltning av maritimt materiell.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bachelor eller tilsvarende innen teknisk fagområde
 • Det kreves minimum ett års erfaring med forvaltning av teknisk materiell i ERP-systemer
 • Det er ønskelig med erfaring fra etablering av komplekst teknisk materiell i SAP
 • Det er ønskelig med kompetanse innen vedlikeholdsstyring gjennom arbeidserfaring eller utdanning
 • Det vil være en fordel om du kan vise til resultater fra prosjekter for etablering av teknisk materiell i SAP som du har deltatt i
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/NATO Secret 

Egenskaper

 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et dynamisk prosjektteam som arbeider svært tett
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriell etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085, lønnsspenn 477 800  til 527 500 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef Frode Skar på tlf: 55 50 27 79.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. februar 2018 14:21..