Kostnadsanalytiker Prosjekt Nye ubåter

​​Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner.

Regjeringen har bestemt å videreføre undervannsbåtkapasiteten, og i den forbindelse er det etablert et prosjekt for anskaffelse av nye undervannsbåter. Dette prosjektet er det største og mest omfattende av prosjektene underlagt FMA Maritime kapasiteter.

Som en del av Prosjekt Nye ubåter er det behov for en kostnadsanalytiker.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse og oppfølging av prosjektets investeringsbudsjett
 • Ansvarlig for prosjektets valutaregnskap
 • Bistå prosjektet med tilretteleggelse og oppfølging av nødvendige kostnadsaktiviteter ifm kontraktsoppfølging, kostnadsanalyse,
  endringsbehandlinger og leveranser
 • Ha ansvar for utarbeidelse av investeringsrelaterte dokumenter
 • Utarbeide rapporter innenfor eget fagområde
 • Saksbehandle og bidra til øvrige arbeider i prosjektet

Kvalifikasjoner

 • Krav til bachelor eller tilsvarende (2-årig høgskole) fortrinnsvis økonomifaglig fordypning
 • Krav til minimum 3 års relevant erfaring innen fagområdet
 • Krav til svært gode Excel kunnskaper (superbruker)
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Ønskelig med master/bachelor innen økonomiske / administrative fag
 • Det er ønskelig med prosjekterfaring
 • Ønskelig med erfaring fra økonomiske simuleringsverktøy som @Risk eller tilsvarende
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et dynamisk prosjektteam som arbeider svært tett
 • Strukturert, mål- og resultatbevisst
 • Initiativrik
 • God vurderingsevne og helhetsoversikt
 • Du er faglig dyktig og nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kroner 517.700,- til kroner 590.000,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til Arnth Lien:
e-post: arlien@mil.no eller tlf: 5550 4678.

Kandidater som blir innkalt til intervju kan få presentert case-oppgaver og det vil bli gjennomført engelsk språktest.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.
De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell
vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 8. januar 2018 13:17..