Kvalitetsleder - Senioringeniør

​Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i sterk vekst og vi søker nå etter motivert medarbeider til nyopprettet stilling som kvalitetsleder (Continuing Airworthiness Management Exposition - CAME) i Teknisk avdeling/Seksjon for Regelverk og kvalitetssystem, som har det funksjonelle ansvaret for luftdyktighet og materiellsikkerhet på alle flytyper i forsvarssektoren. Det tilbys varierte og utfordrende oppgaver i et spennende og hyggelig miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre uavhengig monitorering av den kontinuerlige luftdyktigheten, og påse at myndighetskrav, regelverkskrav samt brukerkrav til driftsorganisasjonen (Continuing Airworthiness Management Organization - CAMO) til enhver tid er oppfylt (compliance monitoring, CM)
 • Utarbeide årlige revisjonsplaner og gjennomføre internrevisjoner i henhold til planen
 • Påse at underleverandører til forsvarssektoren oppfyller myndighets- og kontraktskrav
 • Støtte og gi innspill til kvalitetssystem og regelverk for norsk militær luftfart
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Du må ha universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå (bachelor) innen relevant fagkrets. Annen utdanning samt erfaring fra militær flykvalitetsorganisasjon kan kompensere for det formelle kravet
 • Du må ha minimum tre års erfaring innen luftfart, spesifikt enten som ansatt hos operator med godkjent CAME iht EASA Part/EMAR M, eller som ansatt hos luftdyktighetsmyndighet
 • Du må ha inngående kunnskap om EASA og/eller EMAR-regelverket. Årlige muntlige og skriftlige kunnskapsprøver må påregnes
 • Du må ha inngående kunnskap om AS9100 og/eller ISO9001-serien
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk, gode norsk-kunnskaper vil være en fordel
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Begrenset

Personlige egenskaper

 • Du evner å bygge gode samarbeidsrelasjoner på tvers av fagmiljøer
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du er handlekraftig, proaktiv og har god beslutningsevne
 • Du har fokus på mål og resultater
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er strukturert, nøyaktig og helhetstenkende

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil

Lønn etter statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, for tiden fra kr 563.500 til kr 686.900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Forsvarsmateriell, Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen utgangen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påberegnes innen det sentrale Østlandsområdet

For mer informasjon om stillingen kontakt kontorsjef Jon Olsen på tlf. 971 99 505.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker
hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette
arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 23. november 2017 13:53.. Sist oppdatert 7. desember 2017 10:35.