Kvalitetsrevisjonsleder

Kvalitetssikringsseksjonen i Forsvarsmateriells investeringsavdeling er kvalitetssikringsmyndighet for Forsvarsmateriells investeringsprosjekter. Seksjonen har ansvaret for vurdering av leverandørers ledelsessystem for kvalitet og utfører kvalitetssikring av anskaffelser fra leverandører til det norske og andre NATO-lands forsvar.

​Ved Seksjon for kvalitetssikring er det ledig stilling som overingeniør. Vi søker deg som vil jobbe med kvalitetssikring.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre veiledning og saksbehandling i kvalitetssikring, bidra i forespørsels- og tilbudsevaluering, og ivareta fagmyndighet kvalitetssikring
 • Utføre nødvendig pre-kvalifisering og leverandøranalyser av aktuelle tilbydere
 • Lede og gjennomføre kvalitetssikringsarbeidet ved materiellanskaffelser, samt bidra i risikoanalyser av leverandører
 • Lede og gjennomføre kvalitetsrevisjoner på system, prosess eller produkt hos leverandører til forsvarssektoren, NATO-land, og andre land hvor Norge har bilaterale avtaler
 • Evaluere og godkjenne leverandørers ledelsessystem for kvalitet
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå fra ingeniørhøgskole med relevant faglinje
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret
Ønskelig:
 • Kompetanse innen fagområdene elektronikk, maskin/mekanikk, kjemi, programvare eller telekommunikasjon
 • Utdanning og kurs innen området kvalitetssikring og/eller prosjektstyring samt ledererfaring
 • Praksis fra kvalitetssikring/relevant industriell erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 etter kvalifikasjoner, fra kroner 590 000 til 623 900 brutto per år. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef Ole Petter Ingebretsen på tlf. 67 86 39 82, mob. 992 08 552 eller via e-post: olingebretsen@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 4. desember 2017 13:32.. Sist oppdatert 28. desember 2017 14:07.