Overingeniør - avionikk, elektronisk krigføring

Avionikkseksjonen er tillagt fagansvar og luftdyktighetsansvar for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. Vi søker en motivert medarbeider til kontoret for elektronisk krigføring, du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver på det mest moderne tekniske materiellet som er innen luftfart, og gis kompetansebygging innenfor kontorets fagområder.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre tekniske undersøkelser samt utrede, utprøve og anbefale valg av materiell
 • Utarbeide modifikasjoner og tekniske løsninger
 • Autorisere tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner
 • Initiere modifikasjoner/anskaffelser
 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer både i Forsvaret, og i våre samarbeidsland
 • Jobbe med store nasjonale og internasjonale leverandører 
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til flymodifikasjoner innen avionikkfeltet vil bli spesielt vektlagt
 • God generell IT-kompetanse
 • Du må ha godkjent relevant universitets-/høgskoleutdanning (bachelor) innen elektronikk/datateknikk eller annen relevant fagområde
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Secret

Personlige egenskaper

 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt 
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Bedriftshelsetjeneste
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden 
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 512 700 til kroner 590 000 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særdeles godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt kontorsjef Richard Nordås på tlf: 63 89 91 89.

Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 15. mars 2018 14:54.. Sist oppdatert 15. mars 2018 14:58.