Overingeniør flyteknikk/flysupport

Fagkontor for flysupport i Forsvarsmateriell har fagansvar for flyrelatert bakkeutstyr i Luftforsvaret.

Flyrelatert bakkeutstyr er utstyr og materiell som er nødvendig for å understøtte flyoperativ drift av alle Luftforsvarets flytyper og på alle Luftforsvarets flystasjoner. Dette medfører at fagkontoret for flysupport har dialog og samarbeid med mange aktører, både militære og sivile. 

Fagfeltet er i tillegg meget variert grunnet et stort spenn av forskjellige typer av utstyr, og krever derfor kompetanse innenfor flere områder. Hovedkategorier av utstyr er: strømforsyningsutstyr, luftkompressorer (pneumatikk), hydraulisk utstyr, laste- og håndteringsutstyr i forbindelse med flyvåpen, kjøle- og varmluftsaggregater (luftbehandling), oppfangningssystemer, gasshåndteringsutstyr hovedsakelig opp i mot oksygen og nitrogen, heise- og løfteutstyr, vedlikeholdsplattformer, stiger og stillaser, håndteringsutstyr i forbindelse med flymaskiner og flykomponenter samt diverse serviceutstyr i forbindelse med flyoperativ drift.

Fagkontoret er involvert i anskaffelser, dokumentasjon, opplæring, drift, vedlikehold, modifikasjoner og avhending, og følger i så måte opp flyrelatert bakkeutstyr i alle aspekter i løpet av utstyrets levetid. Fagkontoret yter i tillegg teknisk støtte og oppfølging i forbindelse med flere prosjekter slik som F-35, P-8, NH90 og NAWSARH.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk saksbehandler for materiell innen tildelte fagområder, hovedsakelig innen pneumatikk- og luftbehandlingsutstyr samt bakkeutstyr til diverse flysystemer
 • Saksbehandle og tilrettelegge saker for avgjørelse, evt. ta avgjørelser, av teknisk og forvaltningsmessig art innen fagområdet. disponere tildelte ressurser på best mulig måte for å understøtte operativ virksomhet
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med erfaring fra selvstendig relevant ingeniørarbeid, og nyere kunnskaper om relevant teknikk vil bli vektlagt
 • Du må ha godkjent ingeniørutdanning (bachelor) innen maskin/flyteknikk eller relevant fagkrets
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt 
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Bedriftshelsetjeneste
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn 512 700 kroner til 590 000 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særdeles godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt kontorsjef Olav Holmerud på tlf: 481 28 031.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 22. mars 2018 11:21..