Overingeniør - flyteknikk/motor

​Forsvarsmateriells seksjon for flyteknikk er tillagt det overordnede fagansvar (luftdyktighetsansvar) for alt flyrelatert utstyr på mekanisk side i Forsvaret. Vi søker nå etter en overingeniør til motorkontoret, kontoret har fagansvaret for alle motorsystemene i Luftforsvaret. Vi tilbyr medarbeiderne mulighet for både varierte og selvstendige oppgaver, samt kompetanseoppbygging innen spesielle områder.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide modifikasjoner for å løse oppståtte problemer og/eller endrede operative krav
 • Utarbeide reparasjonsprosedyrer der hvor vedlikeholdsforskriftene ikke er dekkende
 • Foreta tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell, herunder verktøy, utstyr og reservedeler
 • Utarbeide forskrifter om inspeksjoner, feilfinning og reparasjoner
 • Utarbeide og ajourholde tekniske ordre og direktiver i forbindelse med anskaffelser
 • Utarbeide tekniske beskrivelser/krav til bruk i forbindelse med anskaffelser av nytt materiell og teknisk vedlikeholdstjeneste, herunder vedlikeholds og forsyningsstudie
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med erfaring fra selvstendig ingeniørmessig relevant arbeid og nyere kunnskaper om relevant teknikk innen flybransjen vil bli vektlagt
 • Du må ha godkjent ingeniørutdanning (bachelor, det er ønskelig med master) innen maskin/flyteknikk eller relevant fagområde. Søkere med annen utdanning og lang og relevant erfaring vil bli vurdert
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Bedriftshelsetjeneste
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra 512 700 til 590 000 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særdeles godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt kotorsjef Mads Berg på tlf: 920 59 002.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. februar 2018 15:31..