Overingeniør helikopter

​Forsvarsmateriells systemseksjon for helikopter har i hovedoppgave å forvalte de ulike helikoptersystemene på en kosteffektiv måte i et levetidsperspektiv. Dette innebærer blant annet å utarbeide kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner for systemene og understøtte Luftforsvarets evne til operative leveranser. Seksjonen skal identifisere vedlikeholdskilder, initiere etablering av avtaler med valgte vedlikeholdskilder, inneha overordnet konfigurasjonsansvar og styring for aktuelt system, samt koordinere utarbeidelsen av nødvendig dokumentasjon for teknisk og forvaltningsmessig godkjenning. Til dette arbeidet søker vi nå etter motivert overingeniør/saksbehandler.

Arbeidsoppgaver

Koordinere virksomheten innen delsystem helikopter, primært NH90. Arbeidet vil bestå i:

 • Forvaltning av anskaffet materiell for å ivareta konfigurasjonsstyring, luftdyktighet og vedlikehold. Dette omfatter blant annet analyser av materiellbehov knyttet til Service Bulletins (SB) og koordinering av Engineering Change Proposals (ECP) opp mot fagavdelingen.
 • Ivareta seksjonens ansvar knyttet til å koordinere opp mot Luftforsvarets vedlikeholdsavdeling på Bardufoss og gjennomføring av utestående arbeider som utføres av industrien. Det må påregnes en del reiser til Bardufoss for ivaretakelse av dette arbeidet.
 • Koordinere arbeidet med oppfølging av styrende dokumenter utgitt av produsenten av NH90 knyttet til konfigurasjonsstyring. Dette omfatter deltagelse i internasjonal arbeidsgruppe for konfigurasjonsstyring av NH90 sammen med de tekniske fagavdelingene i Luftkapasiteter. Det må påregnes noen utenlandsreiser per år i Europa for ivaretakelse av dette arbeidet.
 • Bidra til å utvikle konseptet for bruk av analyseverktøyet Supportability Data Exchange (SDE)
 • I tillegg bistå med øvrige oppgaver på seksjonen
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med arbeidserfaring fra flymiljø; for eksempel Avinor, Luftfartstilsynet eller flyselskap; innen prosjekt-, planleggings-, kontrollør- eller instruktørarbeid
 • Arbeidserfaring fra helikopter og/eller Forsvaret vil bli vektlagt
 • Du må ha universitets-/høgskoleutdanning (bachelor) innen fly, maskin, avionikk, elektronikk, mekatronikk eller tilsvarende, det er ønskelig med masterutdanning innen de samme fagområder.
 • Utdannelse fra Forsvaret (GSU eller GBU) er ønskelig
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Bedriftshelsetjeneste
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra kr 512.700 til kr 590.000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særdeles godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt major Bjørn Kristoffersen på tlf: 958 13 742 eller major Roger Madsen på tlf: 474 53 626.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. februar 2018 15:17.. Sist oppdatert 20. februar 2018 15:18.