Overingeniør i nettverksavdelingen

Forsvarsmateriells nettverksavdeling er en betydelig aktør som sammen med samarbeidspartnere i og utenfor Forsvaret, leder an implementeringen av kommunikasjonsinfrastrukturer for beredskapsformål. Vi søker nå en overingeniør som skal jobbe med prosjektering, løsningsdesign, system og avtaleforvaltning og rådgivning, primært rettet mot sikker anvendelse av mobile kommunikasjonsløsninger. Vi søker deg med kunnskap innenfor flåtestyringssystemer, applikasjonskrypto og sikkerhetsmekanismer på plattform og i kommunikasjonsinfrastruktur. Du vil være en del av et større team som er med på å understøtte og gjennomføre disse aktivitetene.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i alle faser av anskaffelses- og utviklingsprosjekter
 • Etablere og videreutvikle kommunikasjonsløsninger og tjenester
 • Rådgivning mot andre deler av Forsvaret innenfor de respektive fagområdene
 • Forvalte og oppgradere allerede etablerte systemer og løsninger
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk
 • Kvalifikasjoner
 • Bachelor eller tilsvarende innen relevant fagkrets
 • Minimum ett års relevant arbeidserfaring
 • God kunnskap innenfor nettverk og trådløse kommunikasjonsløsninger/radio/infrastruktur/antenner
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig:

 • Fordypning eller interesse innenfor kryptering og sikkerhet
 • Erfaring og kjennskap til prosjektgjennomføring
 • Erfaring med anvendelse av LEAN

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og legge frem saker for beslutningstakere
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, lønnspenn fra 690 100 til 820 100 kroner brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Trygve Jordan på tlf: 479 77 959.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. februar 2018 14:53.. Sist oppdatert 27. februar 2018 13:46.