Overingeniør - informasjonsutveksling

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster forsvarssektoren med relevante og tidsriktige IKT-løsninger. IKT-kapasiteter har hovedansvar for teknisk forvaltning og videreutvikling av forsvarssektorens sikre IKT-løsninger. Forsvaret har over 20 000 brukere på IKT-plattformer med ulike sikkerhetsnivåer. Planlagte og kommende prosjekter og krafttak for samordning av de ulike plattformene medfører at vi søker dyktige fagfolk til et av de største og bredeste faglige miljøene i Norge.

Kjernetjenesteavdelingen søker nå en overingeniør som skal ha spesielt ansvar for informasjonsutveksling og integrasjon. Mange av oppgavene vil skje i tett samarbeid med relevante avdelinger i Forsvaret. Du vil i denne stillingen få gode muligheter til faglig kompetanseutvikling, slik at du holder deg oppdatert med den teknologiske utviklingen innen fagområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, fremskaffe, videreutvikle og forvalte tekniske løsninger og konspeter for systemer innen fagområdet informasjonsutveksling og integrasjon
 • Være faglig rådgiver og anbefale teknisk arkitektur innen ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen IT på bachelornivå eller tilsvarende med relevant fagkrets
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Erfaring med informasjonsutveksling og integrasjon
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Ønskelig:

 • Erfaring med SQL, Java og web-services
 • Erfaring med ETL-verktøy

Personlige Egenskaper:

 • God analytisk evne og evne til å se helheten i IKT-infrastrukturer
 • Teknologisk oppdatert og evne til å kontinuerlig tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig og i grupper
 • Ønske om å bidra til gi Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdag og oppdragsgjennomføring lettere
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, lønnsspenn fra kroner 565 000 til 702 500 brutto per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt senioringeniør Arve Klev på tlf: 992 08 140

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. februar 2018 13:08.. Sist oppdatert 20. februar 2018 13:24.